Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Krkonošský národní park (KRNAP)

Krkonošský národní park (KRNAP)

Krkonošská příroda se díky své jedinečnosti stala předmětem zájmu přírodovědců. Vědecký svět objevil Krkonoše na počátku 16. století. V té době v oblasti Krkonoš působil Pietro Andrea Matthioli, který získané poznatky z tohoto pohoří zařadil do svého slavného herbáře. Na počátku 16. a 17. století zde působil známý jeleniogorský lékař Kašpar Schwenckfeld, jehož knihy přinášejí jedny z prvních zevrubných popisů krkonošské přírody. V roce 1786 do Krkonoš zamířila expedice Královské české společnosti nauk a jedním z jejích čtyř účastníků byl i význačný český botanik Tadeáš Haenke. Jeho jméno je dodnes spojeno s popisem jednoho poddruhu borovice horské čili kosodřeviny. Přírodu Krkonoš zkoumal i pražský botanik Maxmilián Opiz.
 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma