Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Krkonoše > Krkonošský národní park (KRNAP) > V Krkonoších jsem doma

V Krkonoších jsem doma


       Pohled z cesty Obřím dolem    foto Jaroslav Veselý

V roce 2013 uplynulo 50 let od založení Krkonošského národního parku (17.5.1963). K této příležitosti připravila Správa KRNAP kampaň, kterou veřejnosti přibližuje některé vzácné druhy živočichů žijící v Krkonoších. Každý měsíc představila na svých webových stránkách jednoho více či méně známého živočicha.

Leden:  Tetřívek obecný;  viz také  Biomonitoring;   Audio;  Video;

Únor:  Rys ostrovid;  viz také  Příroda.cz;  

Březen:  Jelen lesní;  

Duben:  Sokol stěhovavý; viz také Příroda.cz;  

Květen:  Vydra říční; Naturfoto; Obratná a chytrá vydra říční: Co všechno umí?

Červen:  Čáp černý; viz také Příroda.cz;  Čáp černý byl dříve velmi vzácným ptákem nejen v Krkonoších. Od roku 1952, kdy bylo poprvé prokázáno jeho hnízdění, se počty hnízdících párů postupně zvýšily a dnes je možné jej řídce, ale pravidelně pozorovat při přeletech nad krajinou. Jeho hnízdiště jsou pravidelně sledována. Nepatří sice již mezi druhy kriticky ohrožené, ale mimořádnou ochranu si stále zaslouží.

Červenec:  Mlok skvrnitý;  viz také Příroda.cz;

Srpen:  Vranka obecná; viz také Atlas ryb MRK.cz;

Září: Netopýr velký; foto;  

Říjen: Slavík modráček tundrový - Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) je velmi vzácný pěvec menší než vrabec. Sameček má nezaměnitelné zbarvení – zářivě modré hrdlo s rezavočervenou skvrnou uprostřed. Hnízdí pouze v nejvyšších polohách Krkonoš, v klečových porostech hřebenových rašelinišť ve výšce 1300–1450 m n. m. Zde si na zemi staví hnízdo, kam jednou ročně snáší 5–7 vajíček. Nejdéle v září odlétá do Středomoří, odkud se vrací na začátku května. V současnosti žije v Krkonoších asi 25 párů. Tato malá populace je ohrožena hlavně drsnými podmínkami hor, ale často se také slavíci stávají kořistí domácích koček, chovaných na vrcholových boudách (Zdroj: KRNAP.cz);

Listopad: Vřetenovka utajená krkonošská (Cochlodina dubiosa corcontica) - výskyt v Krkonoších: druh byl zjištěn v oblasti Krkonoš na 31 lokalitách a 15 lokalitách mimo ně (zhruba do vzdálenosti 50 km). Těžištěm výskytu jsou listnaté a smíšené lesy východní části hor, zejména Rýchory, a to asi proto, že je zde více lokalit odpovídajících nárokům tohoto plže. Nejčastěji se vyskytuje v nadmořské výšce okolo 600 až 800 m, nejvýše byl nalezen na zcela unikátní vápencové lokalitě v Obřím dole ve výšce 1300 m n.m. Doba výskytu: aktivuje po přezimování po sejití sněhu, k přezimování se uchyluje koncem "horského" podzimu v říjnu. Prostředí: vřetenovka krkonošská je nejčastěji nalézána pod kůrou odumřelých stromů s nárostem houbových vláken na mokrých místech, prameništích a potočních nivách. Přednost dává javoru klenu a buku lesnímu, žije i na jeřábu obecném a jasanu ztepilém. Nalezena byla i pod kůrou smrku ztepilého a břízy bělokoré. Biologie: ulita je vřetenovitá rezavohnědá, téměř hladká, obústí je vejčité s bělavým pyskem. Dosahuje velikosti 13-17 mm. Po dešti vylézá často na kmeny stromů, kde zřejmě spásá nárosty řas či jiných organismů. K rozmnožování dochází za příhodných podmínek zřejmě po celou sezónu. Ohrožení: vřetenovka krkonošská patří k endemickým druhům vázaným na staré přírodě blízké listnaté či smíšené lesy (různé typy bučin patřící k ohroženým stanovištím Natury 2000) a v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR je zařazená mezi ohrožené, není však zákonem chráněná. (Zdroj: Jan Vaněk, Jiří Flousek, Jan Materna; Správa KRNAP, Atlas krkonošské fauny, Nakladatelství Karmášek, České Budějovice (2011), ISBN: 978-80-87101-31-5;).

Prosinec: Člověk - ne vždy se v současnosti chová tak, aby neškodil přírodě. Ochránci přírody v minulosti museli a i nyní musí čelit činnostem, které by mohly poškozovat přírodu nebo ji již přímo poškozují (v minulosti např. snaha o nevhodnou výstavbu lyžařských sjezdovek, v současnosti je to také bezohlednost a arogance některých návštěvníků - stavění věžovitých staveb z kamení, tzv. mužíků na hřebenech hor, neposlušní lyžaři v zakázaných zónach, bezohlední řidiči sněžných skůtrů apod.).  

 

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma