Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

Stromkovice

Rychlost.cz - poptávka připojení


   Stromkovice a vrch Kobyla (897 m n.m.)   Zdroj: Mapy.cz

V malebné krkonošské vesničce Stromkovice mohou turisté navštívit tajemná, pověstmi opředená místa - pramen Boží vody u kaple Panny Marie (podrobná historie Stromkovic, včetně informací o Kapličce Panny Marie) a křížovou cestu. Tato vesnička poblíž Jablonce nad Jizerou už 150 let přitahuje duchovně založené poutníky. V 60. letech 19. století byl na zdejším vrchu Kobyla objeven pramen zvaný Boží voda, který má mít léčivou moc. Nad ním místní dřevorubci postavili dřevěnou kapli zasvěcenou Panně Marii. Ta měla později konat zázraky.

Pramen Boží voda protéká třemi korýtky. Žíznivý návštěvník by měl podle pověstí dodržet určitý rituál. Z horního korýtka se voda lahodné chuti pije, u prostředního korýtka si unavení turisté mohou umýt ruce a u nejnižšího nohy.

O objevení pramene existují dvě různé pověsti, jejichž pojítkem je Panna Marie. Podle první pověsti přiběhl na místo dnešního pramene vyděšený myslivec, prchající před rozzuřeným jelenem. Vyděšený padl na kolena a začal se modlit. V tu chvíli se před ním objevila Panna Marie a jelena zastavila. Na místě pak údajně vytryskl pramen. Myslivcem prý nebyl nikdo jiný než hrabě Jan Nepomuk Harrach (1828-1909), který dal pokyn k postavení kapličky. Podle druhé pověsti se jisté slepé ženě po dobu několika let ve snu zjevovala Panna Marie. Když se na její pokyn vydala ke studánce a umyla si u ní oči, údajně se jí zázračně navrátil zrak.

Pověst o zázračném uzdravení se rychle rozšířila a vrch s pramenem vyhledává čím dál víc zvědavců. Věřící sem putují i jako součást pravidelných procesí, která se konají dvakrát ročně, 1. května a první neděli po 15. srpnu.

O něco později než kaplička zasvěcená Panně Marii vznikla křížová cesta znázorňující čtrnáct zastavení během Kristova putování na jeruzalémské popraviště na hoře Golgotě. Ta je údajně nabitá pozitivní duchovní energií. V roce 1928 se krajem prohnala silná vichřice, která pokácela na vrchu Kobyla velkou část stromů. Křížová cesta ale zůstala netknutá. Podobná pohroma postihla toto místo v roce 1986 a opět stromy, které stojí kolem kaple Panny Marie, náporu běsnícího živlu odolaly.

Zdroj: časopis Enigma 1/2013, Toulavá kamera ČT

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma