Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.

Hostinné

Rychlost.cz - poptávka připojení


     Webová kamera: Hostinné náměstí (větší rozlišení)

Hostinné - městečko v Podkrkonoší (symboly městamapa - infomapka - Ski Hostinnéwikipedie) leží v údolí při soutoku Čisté a Labe. Založení města je připisované Přemyslu Otakaru II. kolem roku 1260. Město založené na magdeburském právu bylo od počátku patrně osídleno obyvateli německého jazyka. V oválném městském obvodu bylo zbudováno čtvercové náměstí, jehož středem byla vedena protipožární vodní strouha z Čisté, přivádějící do města vodu (roku 1880 byla překryta). Hostinné mělo zřejmě od počátku opevnění, hradby jsou však doloženy až v roce 1383 (jejich poslední zbytky byly odstraněny v 60. letech 20. století). Zesilovaly je vodní příkopy, napájené protipožární strouhou z Čisté a na jedné straně města plnil tuto funkci labský mlýnský náhon. Jihozápadní obvod města zajišťoval hrad, doložený roku 1316. Středověké Hostinné zřejmě nemělo rozvinutější předměstí, vně města existovaly spíše jen jednotlivé dvorce.

Další vývoj města nebyl z půdorysného hlediska výrazný, měnila se především vlastní zástavba, od počátku 16. století z části kamenná. Platí to především o radnici na náměstí, jejíž jádro pochází z roku 1525. Po požáru v roce 1610 dal Jan Kryštof z Valdštejna obnovit nejdůležitější stavby ve městě za účasti italského stavitele Carla Valmadiho. Hostinné tak získalo výrazný pozdně renesanční charakter. Později byly štítové domy s podloubím na náměstí přestavovány v pozdně barokním slohu. Po velkých požárech v letech 1848 a 1869 převládl střízlivější klasicistní sloh.

Ve druhé polovině 19. století nabylo Hostinné charakteru průmyslového města s převažující papírenskou, dřevozpracující a textilní výrobou. Postupně se rozrůstala i zástavba města, historické jádro se však zachovalo v mimořádně nedotčené podobě, čímž se Hostinné řadí mezi památkově nejvýznamnější města severních Čech. Domy na náměstí mají zachovaná podloubí a prostoru dominuje renesanční radnice a barokní morový sloup. Roku 1990 se jádro města s částí předměstí stalo městskou památkovou zónou.
(Zdroj: Krkonoše - příroda, historie, život, BASET 2007, ISBN 978-80-7340-104-7)

Toulavá kamera České televize: Hostinné v Podkrkonoší

Osobnosti:

Hostinné je zajímavé také tím, že v něm prožil převážnou část svého života významný přírodovědec RNDr. Petr Miles, CSc. Petr Miles také publikoval řadu odborných prací a příspěvků v řadě periodik.   

Zdeněk Pilous - význačný český botanik-bryolog, spoluzakladatel Krkonošského národního parku, který většinu života prožil v podkrkonošském Hostinném.  

Příroda:

Mravenčí stezka - lesy na východním okraji Hostinného obývá jedna z nejpočetnějších kolonií mravence pospolitého v Podkrkonoší. Soustava hnízd je zde díky místním nadšencům dlouhodobě sledována a chráněna. Jejich úsilí bylo základem pro vybudování naučné mravenčí stezky; viz také: Mravenci a jejich podivuhodný svět;

Zajímavosti:

Františkánský klášter v Hostinném - Do své novodobé historie vstoupil Františkánský klášter v Hostinném. Po téměř šedesáti letech chátrání se tato raně barokní perla Podkrkonoší dočkala celkové rekonstrukce a slouží kulturním účelům.  

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma