Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Ochrana přírody > Pravidla chování v Krkonošském národním parku

Pravidla chování v Krkonošském národním parku

Na celém území Krkonošského národního parku se návštěvníci musí řídit Návštěvním řádem KRNAP a platnými zákony.

Základní pravidla chování:


Neničte les!
Než vyroste les, trvá to desítky let. Péče o něj stojí mnoho peněz a času lesníků. Nevstupujte a nevjíždějte na plochy, které jsou zalesněny. Mladé stromky jsou velmi zranitelné. Zejména v zimě, kdy hrozí ulomení špičky stromku.

Dopřejte klid zvěři a volně žijícím živočichům!
Příroda Krkonoš je pro divoká zvířata - savce, ptáky, obojživelníky a hmyz - domovem. Lidé k nim chodí jen na návštěvu. Chovejte se jako hosté. Nerušte je, neplašte je! Pokud vás doprovází pes, voďte ho na vodítku a s náhubkem!

Planě rostoucí rostliny nechte růst. Netrhejte je!
Planě rostoucím bylinám to nejvíce sluší na místech, kde rostou. Potěšte se jejich krásou, ale netrhejte je. Každá utržená kytka uschne. Nepokoušejte se je přesadit na vaši zahrádku. Potřebují ke svému životu speciální podmínky, které jim nemůžete poskytnout a pravděpodobně zahynou.

Odpadky si odneste!
Odhozené odpadky hory hyzdí. Kdo má sílu si na hory přinést svačinu, měl by mít i sílu obal od svačiny zase z hor odnést. Neodhazujte plastové lahve, igelitové sáčky. Odneste si ale i ohryzek od jablka. Považte, že slupka od banánu se rozkládá 3 měsíce!
Hřbitov odpadků: Jak dlouho trvá než příroda rozloží některé odpadky?
Krabice od mléka 6-10 let!   Hliníková plechovka asi 200 let!   Železná plechovka 5-15 let!
Ohryzek jablka týden - 20 dní!   Pomerančová kůra 6-18 měsíců!   Žvýkačka 1-5 let!
Igelitový sáček 20-100 let!   Plastová láhev více než 500 let!   Sklo 3000 let - nikdy!
Noviny 3-12 měsíců!   Nedopalek cigarety 2-10 let!  


Chraňte prameniště a vodní toky!
Vodu, která v Krkonoších pramení, pije mnoho lidí. Třeba i vy. Neznečišťujte proto prameniště ani vodní toky. 

Nestavte v Krkonoších kamenné "mužíky"!
Kamenné mohyly, známé například z Korsiky nebo Himalájí jako kamenní mužíci, se v posledních letech začaly objevovat i u nás v Krkonoších. Ochránci přírody je ale nemilosrdně odstraňují, protože tím podle nich turisté ničí přírodu. Za jejich stavění jsou připraveni rozdávat pokuty.
Znovu mužíky na Kozích hřbetech. Po dvou letech se vracíme na vyhlídku Krakonoš v sedle Luční hory a Kozích hřbetů. Pracovníci Správy KRNAP tu museli rozebrat okolo třiceti kamenných mohylek – mužíků, které turisté sestavují v téměř masovém měřítku, napodobujíce předchozí kolemjdoucí. Zda pomohla osvěta na rozhlasových a televizních stanicích, ukáže příští sezona. Je obtížné vysvětlit, že i neživá příroda krkonošské arkto-alpínské tundry je ve stálém pomalém vývoji a že mrazem tříděné půdy, památka na období studenějšího klimatu, jsou podobnými zásahy nevratně likvidovány. Jak vidno, hloupost lidská je nekonečná…(Jiří Bašta, časopis Krkonoše - Jizerské hory, 10/2013).

Turistické značení, informační tabule a další zařízení pro turistiku slouží všem. Neničte je!
Rozcestníky, ukazatele a směrovníky vám pomáhají najít správnou cestu. Na informačních tabulích a dalším vybavení se dozvíte zajímavé informace. Neničte toto zařízení pro turistiku.

Chovejte se tiše!
Půjdete-li tiše, máte více šancí uvidět plachá divoká zvířata.

Kempujte a rozdělávejte oheň jen na tábořišti!
Oheň může v krátké chvíli zničit velké území. Rozdělávejte jej proto jen na vyhrazených ohništích.

V I. zóně národního parku choďte jen po vyznačených cestách!
V I. zóně se nachází to nejvzácnější a nejzranitelnější co v Krkonoších máme. Proto se zde návštěvníci mohou pohybovat pouze po vyznačených cestách. I z nich však můžete vidět všechny unikáty.

Zdroj: Informační leták Správy Krkonošského národního parku.

18.8.2014: Krkonoše jsou turisticky přetížené
Alespoň podle tamních ochranářů. Živnostníci si to nemyslí. Přeplněné Krkonoše - vstup. Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP.

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma