Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Multimediální atlas ptactva Krkonoš > Lejsek bělokrký - Moudiváček lužní

Lejsek bělokrký - Moudiváček lužní

 
Lejsek bělokrký - audio - indexy a trendy 2010
Sporadicky se vyskytující druh, jehož hnízdění v Krkonoších je možné, avšak nebylo dosud prokázáno. Přestože byl v hnízdním období let 1991-94 zjištěn ve vhodném prostředí jen na jediné lokalitě (Svoboda nad Úpou - 550 m n.m.), byl zařazen mezi druhy, jejichž hnízdění v Krkonoších nelze vyloučit. Odhad početnosti: 0 - 1 hnízdící pár. Vývoj početnosti: bez hodnotitelného trendu změn početnosti.

Lejsek černohlavý - audio - indexy a trendy 2010
Velmi hojný druh, hnízdící téměř na celém sledovaném území Krkonoš od podhůří po hranici lesa (Lví důl - 1200 m n.m.). Odhad početnosti: asi 2100 hnízdících párů. Vývoj početnosti: V období 1984-98 početnost výrazně kolísala s dlouhodobě vzrůstajícím, statisticky průkazným trendem. Vzestup početnosti může souviset se zlepšenou potravní nabídkou v oslabených smrkových porostech (Flousek 1989, 1994).

Lejsek malý - audio - v ČR trend početnosti nejistý
Nepočetný druh, hnízdící na obou stranách Krkonoš od podhůří do nadmořské výšky 1050 m (Horní Mísečky: Benzina). Odhad početnosti: 85 - 110 hnízdících párů. Vývoj početnosti: Trend početnosti v celých Krkonoších z posledních let není známý. Avšak při srovnání s údaji Dyrcze (1973) a Milese (1986) však nelze vyloučit vzrůst hnízdní populace v uplynulých zhruba 25 letech.

Lejsek šedý - audio - indexy a trendy 2010
Velmi hojný druh, hnízdící v nižších polohách Krkonoš nejčastěji do výšky zhruba 750 m n.m., ojediněle i výše (Horní Mísečky - 1100 m n.m.). Odhad početnosti: asi 1300 hnízdících párů. Vývoj početnosti: Nesystematická pozorování lejska šedého nedovolují objektivně zhodnotit dlouhodobé změny jeho početnosti v podhůří Krkonoš. Populace se však zdá být stabilní.

Lelek lesní
 - foto + info 
V Krkonoších pouze ojediněle pozorovaný druh, jehož hnízdění dosud nebylo jednoznačně prokázáno, avšak s ohledem na obtížnou registraci druhu je nelze vyloučit. Ve sledovaném období byl zjištěn na dvou lokalitách v nadmořské výšce 650 m (Vítkovice, Benecko). Odhad početnosti: 0 - 2 hnízdící páry.

Linduška horská
Nehojný druh, hnízdící v nejvyšších polohách Krkonoš, pouze nad horní hranicí lesa od 1270 (Navorská jáma) do 1600 m.n.m. (Sněžka). Odhad početnosti: 125 - 160 hnízdících párů. Vývoj početnosti: pokles o 70 % během posledních 16 let je velmi dramatický. Příčina poklesu je neznámá. 

Linduška lesní - audio
Čtvrtý nejpočetnější druh krkonošské avifauny, hnízdící na celém území od podhůří po nejvyšší vrcholy (Sněžka - 1500 m n.m.). Odhad početnosti: asi 15500 hnízdících párů. Vývoj početnosti: dlouhodobě zhruba stabilní.

Linduška luční - audio
Velmi hojný druh, hnízdící ve středních a vyšších polohách Krkonoš v nadmořské výšce od 760 (Horní Albeřice) do 1580 m (Sněžka), ojediněle i níže (Podgórzyn - 350, Sosnówka - 360, Vrchlabí - 600 m n.m.). Odhad početnosti: asi 5000 hnízdících párů.

Luňák červený
 
- video ČT
Velmi vzácný druh, pravděpodobně hnízdící na obou stranách Krkonoš do nadmořské výšky 850 m. (Jestřabí v Krkonoších) Odhad početnosti: 2 - 3 hnízdící páry.

Luňák hnědý
Velmi vzácný druh, jehož hnízdění dosud nebylo v Krkonoších jednoznačně prokázáno. Hnízdní výskyt byl zaznamenán především v podhůří, do výšky 650 m n.m. (Kněžice). Odhad početnosti: 2 - 3 hnízdící páry.

Lyska černá
 - další info - více foto
Nepočetný, ale v Krkonoších pravidelně hnízdící druh na rybnících u Podgórzynu a ve Vrchlabí. Odhad početnosti: 33 - 36 hnízdících párů.

Mlynařík dlouhoocasý - audio - indexy a trendy 2010
Relativně hojný druh, hnízdící v severním a jižním pohůří Krkonoš do nadmořské výšky 750 m (Dolné Malá Úpa, Rýchory). Odhad početnosti: asi 400 hnízdících párů. Vývoj početnosti: Nesystematická pozorování mlynaříka dlouhoocasého nedovolují objektivně zhodnotit dlouhodobé změny jeho početnosti. Populace se však zdá být stabilní.

Moták pochop
Vzácný druh, hnízdící pouze v krkonošském podhůří, pravidelně na rybnících u Podgórzynu (350 m n.m.) a pravděpodobně i na české straně pohoří (Dolní Lánov - 470 m n.m.). Odhad početnosti: 3 - 5 hnízdících párů.

Moták pilich
Velmi vzácný druh, pravidelně protahující a pravděpodobně i hnízdící jen na české straně Krkonoš. Na základě pozorovaného výskytu nelze vyloučit hnízdění jak v podhůří (Horní Branná - 490 m n.m.), tak i v hřebenových partiích (Úpské rašeliniště - 1430 m n.m.). Odhad početnosti: 1 - 4 hnízdící páry.

Moudiváček lužní - audio
S ohledem na hnízdní nároky velmi vzácný druh, hnízdící v Krkonoších pouze na rybnících u Podgórzynu (350 m n.m.), Dolního Lánova a ve Vrchlabí (470 m n.m.). Odhad početnosti: 5 - 8 hnízdících párů. Vývoj početnosti: početnost v krkonošském podhůří s omezenou nabídkou vhodných biotopů výrazně kolísá, ale dlouhodobě se udržuje zhruba na stejné úrovni. 

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma