Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Multimediální atlas ptactva Krkonoš > Druhy v Krkonoších nehnízdící

Druhy v Krkonoších nehnízdící

 V období let 1991-1994 bylo při jarním tahu pozorováno 25 druhů ptáků, kteří ve sledovaném období s velkou pravděpodobností v Krkonoších nehnízdili. Množství ptačích druhů bylo pozorováno na rybnících u Podgórzynu.

Alexandr malý (Psittacula krameri) - video 
V Krkonoších byl tento druh spatřen poprvé asi 30. října 2008 v Mokrém sedle nad Voseckou boudou.

Budníček iberský 
Výjimečné pozorování zatoulaného exempláře na rozhraní smrkového lesa a luční enklávy v montánním stupni (zpívající samec, Javoří důl: Thamovy Boudy, 1020 m n.m. (Flousek 1996) - první pozorování v ČR (akceptováno Faunistickou komisí ČSO)).

Hohol severní
 - audio - video
Nepravidelně protahující druh, pozorovaný u rybníků na severním i jižním úpatí Krkonoš (Vrchlabí, Podgórzyn).

Husa velká
- audio - video 
Pravidelně a početně protahující druh, pozorovaný na podzim, v průběhu zimy i na jaře nad celým územím Krkonoš.

Hvízdák eurasijský - video
Nepravidelně protahující druh, pozorovaný především na soustavě rybníků u Podgórzynu. 

Chřástal vodní - audio - video
Nepravidelně protahující druh, zastižený pouze na soustavě rybníků u Podgórzynu.

Jespák bojovný - viz také - video
Nepravidelně protahující druh, pozorovaný pouze na soustavě rybníků u Podgórzynu.

Konipas citronový 
Výjimečné pozorování, patrně zatoulaného jedince, na subarktickém rašeliništi v hřebenové části Krkonoš (zpívající samec, Labská louka, 1360 m n.m. (B. Chutný)).

Kopřivka obecná - audio - video 
Pravidelně protahující druh, pozorovaný ve sledovaném období pouze u rybníků ve Vrchlabí.

Kormorán velký - audio - video
Nepravidelně protahující druh, pozorovaný u rybníků na severním a jižním úpatí Krkonoš (Vrchlabí, Podgórzyn); viz také Kormorán velký - kontroverzní ptačí druh

Kulík zlatý
Ojedinělé pozorování protahujícího exempláře, zastiženého na hnízdní lokalitě kulíka hnědého.

Lžičák pestrý - audio - video 
Pravidelně protahující druh, pozorovaný u rybníků na severním i jižním úpatí Krkonoš (Vrchlabí, Horní Branná).

Morčák prostřední
 - video
Ojediněle protahující druh, pozorovaný u rybníků v severním i jižním podhůří Krkonoš (Vrchlabí, Podgórzyn).

Morčák velký - audio - video
Ojediněle protahující druh, pozorovaný u rybníků na severním i jižním úpatí Krkonoš (Vrchlabí, Podgórzyn).

Orel mořský - audio - video
Původně jen protahující druh, ojediněle pozorovaný během jarního i podzimního tahu, hnízdí od roku 1999 na severním úpatí Krkonoš (Czarny Kociol Jagniatkowski, Podgórzyn, Jagniatków); viz také Pták roku 2006;

Orlosup bradatý - viz také
Výskyt orlosupa bradatého v Krkonoších: Zachyceny byly dvě lokace - severně od Špindlerova Mlýna (u Martinovky) a jižně od Szklarské Poreby (u Szrenického potoka);  viz také Orlosup proletěl Krkonošemi jako letoun stealth.

Orlovec říční - video
Pravidelně protahující druh, pozorovaný na řadě lokalit v podhůří Krkonoš (Vrchlabí, Horní Branná, Podgórzyn).

Ostralka štíhlá - video 1  2
Ojediněle protahující druh, zastižený pouze na rybnících u Podgórzynu. 

Polák malý - video
Ojediněle protahující druh, pozorovaný pouze na soustavě rybníků u Podgórzynu.

Racek chechtavý - audio - video
Pravidelně se vyskytující druh, pozorovaný u rybníků na severním i jižním úpatí Krkonoš.

Rybák černývideo
Nepravidelně protahující druh, zastižený pouze na soustavě rybníků u Podgórzynu.

Rybák obecný - audio - video
Nepravidelně protahující druh, zastižený pouze na soustavě rybníků u Podgórzynu.

Vodouš bahenní - video
Pravidelně protahující druh, pozorovaný u rybníků v severním i jižním podhůří Krkonoš.

Vodouš rudonohý - video
Nepravidelně protahující druh, pozorovaný u rybníků na severním i jižním úpatí krkonoš.

Vodouš šedý - video
Ojediněle protahující druh, zastižený na rybnících u Podgórzynu.

Vodouš tmavý - video
Nepravidelně protahující druh, pozorovaný především na soustavě rybníků u Podgórzynu.

Zrzohlávka rudozobá - audio - video
Ojediněle protahující druh, zastižený pouze na rybnících u Podgórzynu. 


 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma