Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Krkonoše > Zajímavá místa a horské boudy Krkonoš > Jablonec nad Jizerou

Jablonec nad Jizerou

Rychlost.cz - poptávka připojení

Jablonec nad Jizerou (mapka) leží v hlubokém údolí horní Jizery v podhůří západních Krkonoš. První zmínka o sídle pochází z roku 1492. V té době byl nejzazší souvislou výspou osídlení na levém břehu nynější Jizery. Již ve středověku jím procházela cesta z Prahy do Dolního Slezska. Jablonec náležel  do oblasti, jejíž kolonizační základnou byl štěpanický hrad a městským střediskem Vysoké nad Jizerou (před rokem 1352).

Starší než Jablonec byla farní ves Poniklá (mapka), doložená k roku 1354. Jablonec byl dlouho jen nepatrnou vsí. Středověké poměry sice nejsou známy, ale ještě před třicetiletou válkou zde existovalo jen  13 domů. Ves byla čistě zemědělská. Dřevěný mlýn při Jizeře uvádí až urbář jilemnického panství z roku 1688.

Důsledkem třicetileté války a zejména rekatolizace byl úbytek obyvatel. Do poloviny 18. století ves opět dorostla do předbělohorské úrovně. Rozvoj Jablonce a okolí se datuje od 2. poloviny 18. století. Zástavba vznikala rozptýleně po svahu údolí, nezemědělská obydlí vznikala na spojnici mezi kostelem a mlýnem. 

Roku 1896  byla ves povýšena na městys, jazykově převážně český, který se nadále nazýval Jablonec (někdy též Jabloneček). Nynější název platí od roku 1916. Linie železnice (1899) nad řekou oddělila "kostelní" a "mlýnskou" část osídlení. Podél Jizery vznikaly textilky. Sídlo začalo nabývat charakteru novodobého podhorského městečka. Mezi novostavbami z přelomu 19. a 20. století a z meziválečného období se sporadicky zachovaly roubené chalupy.

V roce 1971 se Jablonec nad Jizerou stal městem. V roce 2001 žilo v sídelním útvaru tvořeném Jabloncem a Dolní Tříčí 1387 obyvatel. V roce 1930 žilo v samotném Jablonci 1321 obyvatel ( z toho 74 %českého jazyka).
(Zdroj: Karel Kuča a Michal L. Jakl, Krkonoše - příroda - historie - život, nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2007)

Zajímavosti v okolí:

Nejvyšší vánoční strom Krkonoš - vánoční strom v Buřanech (mapa), (ves leží v údolí Františkovského potoka a je místní částí města Jablonce nad Jizerou) je druhým nejvyšším v České republice (prvenství zatím drží vánoční strom na Kvildě, s výškou 26 metrů). Jedná se o přirozeně rostoucí solitérní smrk, který měří 22 metrů. Jeho stáří je přibližně 40 - 45 let. To, že tak vyrostl, je dáno dobrými životními podmínkami. Stojí totiž na břehu potoka a perspektiva rychlého růstu je zřejmá. Je na něm rozmístěno více jak 160 barevných žárovek v osmi pramenech. Originální vrcholová růžice umožňuje snadné vytažení a stažení pramenů. Konstrukce růžice je nápadem Jana Hladíka mladšího, který ji společně s Petrem Rydvalem starším vyrobil. Náklady na osvětlení pokryla veřejná sbírka "Buřany sobě".
(Zdroj: webové stránky 
www.jablonec-krkonose.cz);

Rozhledna U borovice - viz také

Nístějka (mapa) - zřícenina středověkého hradu z první poloviny 14. století, na skalním ostrohu nad břehem Jizery východně od Vysokého nad Jizerou. Nejstarší zmínka o hradu je z roku 1369. Později byl zničen požárem, v současnosti jsou zde jen zbytky zdí; viz také

Občanské sdružení hradu Nístějky

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma