Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Krkonoše > Přírodní zajímavosti Krkonoš > Poklady krkonošské přírody

Poklady krkonošské přírody

 
     Cestou od Luční k Boudě u Bílého Labe      foto: Jaroslav Veselý

Na této stránce se můžete seznámit s poklady krkonošské přírody na videích Správy KRNAP. Videa jsou doplněna odkazy na obrazový a textový materiál.

Bledule jarní (Leucojum vernum) - viz také - video
Výskyt v Krkonoších: roztroušeně až pospolitě v submontánním až montánním stupni na obou stranách hor; horské olšiny, jaseniny, prameniště a luční mokřady.

Hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata) - video 

Jelen evropský (Cervus elaphus) - video
Výskyt v Krkonoších: pravidelně a hojně žije v celém pohoří od podhůří po horské hřebeny (mláďata rodí i v porostech kleče, např. na Čertově louce - 1460 m n.m.). Na podzim a v zimě bývá pozorován rovněž na vrcholu Sněžky.

Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) - viz také - video 

Prvosenka vyšší (PRIMULA ELATIOR) - video  
Výskyt v Krkonoších: na vlhčích loukách při potocích, v olšinách a světlých lesních prameništích, vzácně též nivy v karech.

Skokan hnědý (Rana temporaria)
 - video 
Výskyt v Krkonoších: pravidelně a početně se vyskytuje ve vhodných biotopech od podhůří po hřebenová rašeliniště - běžně do 1000 m n.m., nejvýše 1425 m n.m.

Suchopýr pochvatý (ERIOPHORUM VAGINATUM L.) - video 
Výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním, hojně až pospolitě v montánním až subalpínském stupni, zejména na vrchovištích, zrašeliněných loukách a v podmáčených horských smrčinách.

Šafrán bělokvětý (CROCUS ALBIFLORUS Kit. ex Schult.) - video
Výskyt v Krkonoších: jednotlivé populace se vyskytují v submontánním až subalpínském stupni na české straně hor (např. Harrachov, Albeřice, Modrý důl), krátkostébelné, pravidelně obhospodařované horské louky.

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) - viz také - audio - video 
Výskyt v Krkonoších: pravidelně a relativně početně hnízdící druh v polohách mezi 900 - 1500 m n.m. Krkonoše s odhadovanou početností 110–120 samců tak zůstávají jednou z posledních dvou oblastí u nás (spolu s Krušnými horami), kde je populace tetřívka zatím stabilní a relativně perspektivní.

Upolín nejvyšší (TROLLIUS ALTISSIMUS Crantz) - video
Výskyt v Krkonoších: vzácně na několika mokřadech v submontánním stupni, zejména západních Krkonoš; častěji ve vysokobylinných nivách a na prameništích především v ledovcových karech na obou stranách pohoří.

Správa KRNAP - Přehled videí na YouTube;


(Zdroje informací o výskytu druhů v Krkonoších: Jan Štursa, Jiří Dvořák, Atlas krkonošských rostlin, Správa KRNAP 2009; Jan Vaněk, Jiří Flousek, Jan Materna, Atlas krkonošské fauny, Správa KRNAP 2011;)

 

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma