Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Ochrana přírody > Ochrana přírody Krkonoš před invazivními rostlinami

Ochrana přírody Krkonoš před invazivními rostlinami


      Ilustrační foto: Jaroslav Veselý

V tomto článku se můžete seznámit s nenápadně se šířícími nevítanými přistěhovalci z rostlinné říše, jejichž vyhoštění mnohdy stojí velké úsilí i finance. 

  Přehled invazivních rostlin:

Vodní kapradina azola americká na rybníku Pařez v Českém ráji v roce 2004 během jednoho měsíce odřízla rybniční život od světla a kyslíku. V následující zimě naštěstí vymrzly exempláře nevylovené při záchranné akci.

Květnatec Archerův není invazivní, ale dostal se k nám kuriózně  - od protinožců připlul v žocích vlny.

Bolševník velkolepý

 Ani přírodě Krkonoš se nevyhnuly invazivní rostliny. Jednou z nich je bolševník velkolepý. Tato rostlina má původ v horách Kavkazu a do Evropy byla dovezena počátkem 19. století. Někomu by se při pohledu na soliterně rostoucí exemplář bolševníku velkolepého mohlo zdát, že se jedná o krásnou dekorativní rostlinu. Takový dojem měli i někteří zahradníci a šlechtici v 19. století, kteří začali s vysazováním bolševníku do zahrad a parků. U nás se tak stalo někdy v polovině 19. století. Bolševník byl v českých zemích patrně poprvé pěstován v parku u zámku Kynžvart, který vlastnil kníže Metternich. Odtud pochází ze 70. let 19. století i první zmínka o zplanění. Potom se bolševník začal šířit i do dalších částí ČR - celý článek; (podle Květena ČR); viz také Wikipedie.

  Křídlatky

Rostliny původem z nejvýchodnější Asie. Tyto rostliny jsou u nás zastoupeny třemi druhy: křídlatkou japonskou, sachalinskou a českou. Se všemi nyní vedou ochranáři lítý boj. V Krkonoších nyní známe 1200 lokalit výskytu křídlatek.
Fotodokumentace: Křídlatka česká     Křídlatka japonská     Křídlatka sachalinská

Netýkavky

V naší přírodě se běžněji setkáváme se třemi druhy rostlin netýkavek. Jen jedna z nich je původní, další dvě jsou cizinky, z nichž jedna si již nekontrolovatelně podmanila naši přírodu; druhá se o to intenzivně snaží. Jde o tyto dva invazivní druhy: Netýkavka malokvětá     Netýkavka žláznatá 

Šťovík alpský

Rostlina dovezená do Krkonoš před několika stoletími přistěhovalci z alpských zemí. Šíří se podél vodních toků  a cest. Více: Šťovík alpský;

Další utlačovatelé na postupu:
Kolotočník ozdobný    Zlatobýl kanadský    Zlatobýl obrovský    
Starček Fuchsův    
Štětinec laločnatý
Upozornění na rizika spojená s vysazováním nepůvodních druhů rostlin do přírody a posilováním populací ohrožených druhů.


Viz také:
Invazivní rostliny na webových stránkách Správy KRNAP

Krkonoše svedou boj s invazí 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma