Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Krkonoše > Obrazový atlas krkonošských rostlin > Kdy co v Krkonoších kvete

Kdy co v Krkonoších kvete

Březen - duben
podhůří a střední polohy:
bledule jarní, devětsily, dymnivky, křivatce, lýkovec jedovatý, mokrýše, plicník tmavý, prvosenka vyšší, sasanky, šafrán bělokvětý;
hřbety a vrcholy:
obvykle jsou ještě pod sněhem;

Květen - červen
podhůří a střední polohy:
česnek medvědí, jeřáb ptačí, kuklík potoční, kyčelnice, pitulník horský, prstnatce, růže převislá, svízel vonný, violky;
hřbety a vrcholy:
koniklec alpinský bílý, lomikámen vstřícnolistý, prvosenka nejmenší;

Červen - červenec
podhůří a střední polohy:
kakosty, kokořík přeslenitý, krabilice chlupatá, měsíčnice vytrvalá, pětiprstka žežulník, pitulník horský, prstnatce, pryskyřník platanolistý, růže převislá, silenky, tužebník jilmový, zvonečník klasnatý, zvonek širokolistý;
hřbety a vrcholy:
česnek sibiřský, klikva bahenní, kyhanka sivolistá, kýchavice bílá Lobelova, lepnice alpská, lilie zlatohlavá, mléčivec horský, mochna zlatá, oměje, ostružiník moruška, pětiprstky, pcháč různolistý, plodenství suchopýrů, podbělice alpská, prha arnika, sedmikvítek evropský, violka žlutá sudetská, všivec krkonošský, zvonek český, žluťucha orlíčkolistá;

Červenec - srpen - září
podhůří a střední polohy:
čistec lesní, hořec brvitý, pcháč různolistý, rdesno hadí kořen, silenky, starčky, světlíky, tolije bahenní, třezalka skvrnitá, tužebník jilmový, věsenka nachová, vrbovka úzkolistá, zvonečník klasnatý;
hřbety a vrcholy:
havez česnáčková, horské jestřábníky, hořec tolitovitý, kropenáč vytrvalý, kuklík horský, lepnice alpská, oměje, podbělice alpská, vřes obecný, zlatobýl obecný alpínský, zvonek český;

Říjen
Úbytek kvetoucích rostlin plně vynahradí nádherné podzimní zbarvení podhorských a horských lesů, rašelinišť, smilkových luk na hřebenech, keříčků v arkto-alpínské tundře a bizarních křivolesů v ledovcových karech.

Zdroj: ŠTURSA J. & DVOŘÁK J., Správa KRNAP 2009: Atlas krkonošských rostlin. - Nakladatelství Karmášek, České Budějovice, 336 pp.
 

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma