Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Multimediální atlas ptactva Krkonoš > Vrabec polní - Žluva hajní

Vrabec polní - Žluva hajní

 
Vrabec polní - audio - video - indexy a trendy v ČR
Velmi hojný druh, hnízdící v severním a jižním podhůří Krkonoš do nadmořské výšky 620 m (Sklenářovické údolí), ojediněle i výše (Horní Lysečiny - 790 m n.m.). Odhad početnosti: asi 1500 hnízdících párů. Vývoj početnosti: trend početnosti v celých Krkonoších  z posledních let není známý.

Vrána obecná - audio - vrána obecná šedá - indexy a trendy v ČR
Relativně početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří po horní hranici lesa (1250 m n.m.). Během hnízdění jsou však častá pozorování i nad hranicí lesa (zálety za potravou do 1600 m n.m.), po skončení hnízdního období se pravidelně vyskytují početná hejna starých a mladých ptáků na subalpínských a alpínských loukách. Ze dvou poddruhů, vyskytujících se v ČR a v Polsku, hnízdí v Krkonoších pouze vrána obecná šedá. Odhad početnosti: 170 - 210 hnízdících párů. Vývoj početnosti: nesystematická pozorování nedovolují zhodnotit dlouhodobé změny v populaci vrány obecné šedé v celých Krkonoších. Početnost výrazně kolísá a zdá se, že v posledních letech klesá (obdobně jako v celé ČR; v Polsku je naopak stabilní); zajímavost.

Výr velký
 - audio - video 1 2
V Krkonoších vzácně, ale pravidelně hnízdící druh do výšky 680 m n.m. (Horní Lánov). Ve sledovaném období byl zjištěn pouze na české straně, od roku 1995 pravděpodobně hnízdí i v Polsku. Odhad početnosti: 8 - 10 hnízdících párů. Vývoj početnosti: od 50. let 20. století se počet hnízdících výrů velkých v podhůří českých Krkonoš mírně zvýšil (Miles 1986), v posledních letech je počet zhruba stabilní kolem 10 párů. Na polské straně hor nebylo hnízdění v letech 1991 - 94 prokázáno. Od roku 1995, resp. 1996 hnízdí na úpatí polských Krkonoš pravděpodobně 2 páry. 
Výr velký je největší evropskou sovou s rozpětím křídel přes 160 cm. Myslivci jej zařadili do skupiny sov ušatých podle tzv. chvostek, pírek, která mohou připomínat uši. Vzhledem ke své velikost je schopen ulovit velkou kořist - zajíce, bažanta, volavku, dokonce si troufne i na malého psa. Samozřejmě nepohrdne menší kořistí, jako jsou hraboši nebo žáby. Je tak šikovný, že dokáže ulovit i ježka. Při váze kolem 3 kg mu dá dost práce než se nasytí. Loví v okruhu až 15 km. Vajíčka má bílá podobně jako datel, ale úplně kulatá, jako pingpongové míčky. Lidé je kdysi vybírali, líhli z nich výřata a pak je používali na výrovce - bidýlku, ke kterému výra přivázali za nohy tak, aby neuletěl. Když viděli sedět výra na výrovce ptáci, které loví (vrány a menší dravci), útočili a nalétávali na něj. Lidé pak tyto útočící ptáky stříleli nebo lovili do sítí. Výrovi na výrovce říkali kuba či kubina. Někdy byl výr používán jako sokolnický pták k lovu zvěře. Výr se umí dobře bránit i proti velkému nepříteli - lehne si před ním na záda a vystrčí proti němu ostré pařáty, jako když se pere kočka.
(Zdroj: časopis Krkonoše - Jizerské hory, 6/2011)

Zvonek zelený - audio - video - indexy a trendy v ČR
Velmi hojný druh, hnízdící na české i polské straně Krkonoš do nadmořské výšky zhruba 800 m, ojediněle i výše (Rýchorský kříž - 950 m n.m.). Odhad početnosti: asi 2000 hnízdících párů. Vývoj početnosti: nesystematická pozorování nedovolují objektivně zhodnotit dlouhodobé změny v populaci zvonka zeleného v celých Krkonoších, výrazné změny však nejsou pozorovány.

Zvonohlík zahradní - video - indexy a trendy v ČR
Velmi hojný druh, hnízdící na převážné části území Krkonoš od podhůří do výšky 900 - 1000 m n.m., ojediněle až po horní hranici lesa (Przelecz Karkonoska - 1200 m n.m.). Odhad početnosti: asi 1400 hnízdících párů. Vývoj početnosti: početnost  zvonohlíka zahradního není v Krkonoších dlouhodobě sledována.

Žluna šedá
 - indexy a trendy v ČR
Nepočetný druh, hnízdící na obou stranách Krkonoš do výšky 1000 m n.m. (Kozacka Dolina). Odhad početnosti: 30 - 40 hnízdících párů.

Žluna zelená
 - audio - video - indexy a trendy v ČR
Nepočetný druh, hnízdící na obou stranách Krkonoš do nadmořské výšky 820 m (Bratrouchov, Žacléřský hřbet) a výjimečně se vyskytující i při horní hranici lesa (Przelecz Karkonoska - 1200 m n.m.). Odhad početnosti: 45 - 55 hnízdících párů. 

Žluva hajní - audio - indexy a trendy v ČR
Vzácný druh, hnízdící především v severním a méně často i v jižním podhůří Krkonoš do nadmořské výšky 670 m (Horní Lánov, Sklenářovické údolí). Výjimečně se vyskytuje i ve vyšších polohách (Zadní Žalý - 900 m n.m.). Odhad početnosti: 15 - 30 hnízdících párů. Vývoj početnosti: Krkonoše jsou pouze okrajovým územím výskytu žluvy hajní, její nepočetná populace je zde však stabilní.

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma