Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Multimediální atlas ptactva Krkonoš > Úvod k multimediálnímu atlasu ptactva Krkonoš

Úvod k multimediálnímu atlasu ptactva Krkonoš

 
Krkonoše lákaly odedávna pozornost přírodovědců a mezi nimi i ornitologů. Je to dáno nejen samotným rázem krkonošské přírody, ale i polohou izolovaného ostrůvku alpínských formací uprostřed střední Evropy. První souhrnné zprávy o krkonošských ptácích pocházejí od Christiana Lamberta Glogera již z let 1827 - 1833. Poslední souhrnnou práci, včetně vlastních dlouholetých výzkumů, publikoval v roce 1986 Petr MilesZájemce o komplexní informace o ptactvu Krkonoš lze odkázat na publikaci Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš, autorů Jiřího Flouska a Boženy Gramsz, která byla v roce 1999 vydána Správou Krkonošského národního parku Vrchlabí. 

Krkonoše jsou dosud vyhledávaným hnízdištěm ptáků. Publikace prezentuje důkladně provedenou revizi ptačích populací v tomto pohoří, založenou na kvantitativních metodách a statistickém zpracování vývoje ornitologických dat z let 1983  až 1998. V moderně koncipovaném atlase využili autoři počítačovou techniku, satelitní snímky, digitální model terénu a geografické informační systémy. V letech 1991 až 1994 byl výskyt hnízdících druhů ptáků vyhodnocen stejnými metodami pro českou i polskou stranu Krkonoš.

Stručné popisky u jednotlivých odkazů charakterizují výskyt uvedeného ptactva v Krkonoších
Popisky jsou zpracované podle shora uvedené publikace
. U některých druhů ptactva jsou zařazeny odkazy na videa České televize a zvukové nahrávky Českého rozhlasu. Tyto informace tak vhodně doplňují odkazy na  dostupné obrazové a textové informace.

Výsledky z mapování výskytu hnízdících druhů ptáků v Krkonoších v letech 1991 až 1994 byly mimo jiné využity i k hodnocení významu jednotlivých oblastí českých i polských Krkonoš a jejich podhůří pro chráněné a ohrožené druhy hnízdících ptáků a publikovány ve sborníku OPERA CORCONTICA 37: 194–199, 2000, pod názvem ORNITOLOGICKÁ VÝZNAMNOST ÚZEMÍ KRKONOŠ. 

Multimediální atlas ptactva Krkonoš bude postupně doplňován o nové poznatky a pozorování, uvedené v Atlasu krkonošské fauny autorů Jana Vaňka, Jiřího Flouska a Jana Materny, který vydala Správa KRNAP v Nakladatelství Karmášek, České Budějovice (2011), ISBN: 978-80-87101-31-5.


 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma