Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Multimediální atlas ptactva Krkonoš > Skřivan lesní - Strnad rákosní

Skřivan lesní - Strnad rákosní

 
Skřivan lesní - foto a popis
Ojediněle se vyskytující druh, který byl během sledovaného období 1991 - 94 zjištěn na jediné lokalitě (Horní Maršov - 680 m n.m.). S ohledem na vhodné prostředí a na (v minulosti) tradiční hnízdiště v oblasti Rýchor byl zařazen mezi druhy s neprokázaným, ale možným hnízděním v Krkonoších. Odhad početnosti: 0 - 1 hnízdící pár.

Skřivan polní
 - foto a popis 
Velmi hojný druh, hnízdící téměř na celém území Krkonoš od podhůří až po nejvyšší vrcholy (Luční hora - 1550 m n.m.). Odhad početnosti: asi 8900 hnízdících párů. Skřivani jsou velmi vytrvalí zpěváci, udrží jednu nepřerušovanou melodii přes tři minuty! Zkuste zpívat na jeden nádech tak dlouho!

Slavík modráček tundrový
 
za slavíkem modráčkem s Českou televizí 
Vzácný druh, hnízdící pouze na krkonošských hřebenech od 1300 (Pančavské rašeliniště) do 1470 m n.m. (Čertova louka). V Krkonoších hnízdí severoevropský poddruh - slavík modráček tundrový. Odhad početnosti: 25 - 30 hnízdících párů. Zajímavost: Olomoučtí vědci zjistili daleké zimoviště ohroženého slavíka modráčka.

Slípka zelenonohá

Vzhledem k nárokům na prostředí velmi vzácný druh v Krkonoších, hnízdící pravidelně jen na rybnících u Podgórzynu (350 m n.m.) a nepravidelně i ve Vrchlabí (470 m n.m.). Odhad početnosti: 3 - 5 hnízdících párů.

Sluka lesní
 - další foto
Nepočetný, ale pravidelně hnízdící druh na obou stranách Krkonoš. s hnízdním výskytem až do 1130 m n.m. (Přední Rennerovky, Pec pod Sněžkou - Lučiny). Odhad početnosti: 15 - 35 hnízdících párů.

Sojka obecná - audio - indexy a trendy v ČR
Hojný až velmi hojný druh, hnízdící na celém území Krkonoš od podhůří po horní hranici lesa (1250 m n.m.). Ojedinělá jsou pozorování v hnízdním období ze subalpínského stupně (Mala Kopa - 1370 m n.m.). Odhad početnosti: asi 1100 hnízdících párů. Vývoj početnosti: v období 1984 - 98 početnost výrazně kolísala, s nápadným poklesem do roku 1988 a vzestupnou tendencí v následujících letech.

Sokol stěhovavý
 - audio - další foto 
- video ČT - (1)  (2
Velmi vzácný druh, hnízdící zatím pouze na české straně pohoří v nadmořské výšce 1250 m (Labský důl, Obří důl). Odhad početnosti: 1 hnízdící pár. Vývoj početnosti: sokol stěhovavý hnízdil v Krkonoších patrně od roku 1960, pak jeho hnízdící druh vymizel na více než 30 let. Od roku 1992 pravidelně hnízdí 1 pár na Studniční hoře.

Sovice krahujová 
Díky pohotovosti strážce národního parku Milana Fikejse se podařilo 1. října 2010, téměř po 120 letech, zdokumentovat přítomnost sovice krahujové v Krkonoších.

Stehlík obecný - audio - video - indexy a trendy v ČR
Hojný druh, hnízdící v polských i českých Krkonoších od podhůří do nadmořské výšky 1040 m (Pomezní Boudy), výjimečná jsou pozorování v hnízdním období nad horní hranicí lesa (Mala Kopa - 1300 m n.m.). Odhad početnosti: asi 840 hnízdících párů. Vývoj početnosti: trend početnosti v celých Krkonoších z posledních let není známý.

Straka obecná - audio - indexy a trendy v ČR
Hojný druh, vyskytující se nejpočetněji do 700 - 800 m n.m., s prokázaným hnízděním v nadmořské výšce 1060 m (Horní Mísečky), ale s pravidelným výskytem během hnízdního období i ve vyšších polohách (např. Úpské rašeliniště - 1420 m n.m.). Odhad početnosti: asi 320 hnízdících párů. Vývoj početnosti: šíření straky obecné v Krkonoších je poměrně přesně dokumentováno. V 19. století a zhruba až do 50. let 20. století je ještě uváděna jako zřídka se vyskytující druh. Četnost pozorování na české straně pohoří vzrůstá kolem 60. let minulého století a v následujícím období patří již mezi běžně hnízdící druhy. V současnosti není straka obecná systematicky sledována, její početnost pravděpodobně mírně vzrůstá a jednotlivé hnízdní páry se šíří do vyšších poloh.

Strakapoud malý
 - video
Běžný druh v severním a jižním podhůří Krkonoš (početnější však na polské straně), hnízdící do nadmořské výšky 800 m (Przelecz Sowia) a výjimečně zastižený až při horní hranici lesa (Černá hora - 1150 m n.m.). Odhad početnosti: 70 - 110 hnízdících párů.

Strakapoud prostřední
 - wikipedie
Ojediněle se vyskytující druh, jehož hnízdění v Krkonoších dosud nebylo prokázáno. Přestože ze sledovaného období 1991 - 94 pochází jediné pozorování z jarního období, s ohledem na vhodné hnízdní prostředí a starší pozorování z téže lokality (Vrchlabí - 480 m n.m.) nelze hnízdění v Krkonoších vyloučit. Odhad početnosti: 0 - 1 hnízdící pár.

Strakapoud velký
 - více info 
Velmi hojný druh, hnízdící v celých Krkonoších od podhůří po horní hranici lesa (1200 m n.m.); ojedinělá pozorování (přelety) i na hřebenech hor (Pančavské rašeliniště - 1330 m n.m.). Odhad početnosti: asi 1600 hnízdících párů.

Strnad obecný - audio - video - indexy a trendy v ČR
Velmi hojný druh v nižších polohách Krkonoš, hnízdící téměř na celém sledovaném území od podhůří až po nejvyšší hřebeny (Luční hora - 1450 m n.m.). Odhad početnosti: asi 6500 hnízdících párů. Vývoj početnosti: v období 1984-98 početnost této nevýznamné části krkonošské populace kolísala s dlouhodobě zřetelným sestupným, statisticky významným trendem. Důvod poklesu není známý.

Strnad rákosní - audio - video - indexy a trendy v ČR
Vzácný druh, hnízdící v Krkonoších pouze na rybnících u Podgórzynu (350 m n.m.) a ve Vrchlabí (470 m n.m.). Odhad početnosti: 15 - 20 hnízdících párů. Vývoj početnosti: početnost strnada rákosního v Krkonoších je omezena nabídkou vhodných biotopů, dlouhodobě je však stabilní.


 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma