Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Krkonoše > Multimediální atlas ptactva Krkonoš > Ptáci Krkonoš - atlas hnízdního rozšíření 2012 - 2014

Ptáci Krkonoš - atlas hnízdního rozšíření 2012 - 2014     Pohled do Labského dolu a k Labské boudě   Ilustrační foto: Jaroslav Veselý


    Tetřívek - dřevěná soška na cestě k Moravské boudě   Ilustrační foto: Jaroslav Veselý

V roce 2015 byl dokončen projekt Fauna Krkonoš, na kterém se podíleli zoologové Jiří Flousek, Božena Gramsz a Tomáš Telenský. Pro tuto rubriku je nejzajímavější Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš, zpracovaný v období let 2012 - 2014.  

Velmi pěkně zpracovaný rozsáhlý atlas (482 stran) ve formátu PDF si můžete stáhnou do vašeho počítače a postupně jej prostudovat. Stojí to opravdu za to. Shora uvedený atlas doplňuje předchozí pulikaci autorů Jiřího Flouska a Boženy Gramsz, kterou Správa KRNAP vydala knižně v roce 1999.

Přehled hnízdících druhů ptactva v atlasu naleznete na str. 69, další v Krkonoších zjištěné druhy pak na str. 409 a celkový počet druhů na str. 420. 

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma