Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Multimediální atlas ptactva Krkonoš > Orel křiklavý - Polák chocholačka

Orel křiklavý - Polák chocholačka


Orel křiklavý - foto
Kontroverzní druh krkonošské avifauny. Jeho hnízdění v oblasti Rýchor je uváděno od 50. let, avšak do současnosti o něm neexistuje žádný spolehlivý doklad. Vzhledem k pravidelným pozorováním v hnízdním období však nelze jeho hnízdění v Krkonoších jednoznačně vyloučit. Odhad početnosti: 0 - 1 hnízdící pár.

Orel skalní - Orel skalní útočí na kamzíka 
Červenec 2011: Vzácný a přísně chráněný orel skalní se po 150 letech vrací do Krkonoš. Dravec zahnízdil na polské straně hor, do české části Krkonoš pravidelně zalétá. K vidění bývá v oblasti Labského dolu. Odborníci však nepředpokládají, že by se orel usadil i v Česku, nemá zde potřebný klid; celý článek

Ořešník kropenatý - audio 
Nepočetný druh, hnízdící ve středních a vyšších polohách na obou stranách Krkonoš, od zhruba 700 m n.m. až po horní hranici lesa (Vosecká bouda - 1250 m n.m.). Výjimečná jsou pozorování v subalpínském stupni (Labská louka - 1370 m n.m.). Odhad početnosti: 85 - 115 hnízdících párů. Vývoj početnosti: nesystematická pozorování nedovolují objektivně zhodnotit dlouhodobé změny, populace se však zdá být stabilní.

Ostříž lesní

Vzácný, ale pravidelně hnízdící druh na obou stranách pohoří, od podhůří až do 1120 m n.m. (Friesovy Boudy). Většina hnízd byla nalezena kolem 1000 m n.m. Lovící jedinci zaletují až do nejvyšších poloh Krkokonoš (Luční hora - 1550 m n.m.). Odhad početnosti: 17 - 24 hnízdících párů.

Pěnice černohlavá - viz také - audio - indexy a trendy
Druhý nejpočetnější druh krkonošské avifauny, hnízdící na celém území od podhůří po nejvyšší hřebeny (Luční bouda - 1410 m n.m.). Odhad početnosti: asi 21500 hnízdících párů. Vývoj početnosti: Téměř trvalý, statisticky průkazný vzestup početnosti pěnice černohlavé. V uplynulých 16 letech byl přerušen jen jediným výrazným výkyvem v období 1991-93.

Pěnice hnědokřídlá - audio - indexy a trendy
Velmi hojný druh, hnízdící na celém území Krkonoš od podhůří až po nejvyšší hřebeny (Vrbatova bouda - 1400 m n.m.). Odhad početnosti: asi 2400 hnízdících párů. Vývoj početnosti: V období 1984-98 početnost krkonošské populace pěnice hnědokřídlé velmi výrazně kolísala s dlouhodobě zhruba vyrovnaným trendem.

Pěnice pokřovní - indexy a trendy
Velmi hojný druh, hnízdící téměř na celém území Krkonoš od podhůří až po nejvyšší hřebeny (Równia pod Śniežka, Úpské rašeliniště - 1400 m n.m.). Odhad početnosti: asi 1600 hnízdících párů. Nesystematická pozorování pěnice pokřovní nedovolují objektivně zhodnotit dlouhodobé změny její početnosti v podhůří Krkonoš. Přesto byl v nepočetném vzorku pěnic pokřovních zaznamenán dlouhodobý pokles početnosti.

Pěnice slavíková - audio - indexy a trendy
Velmi hojný druh, hnízdící téměř na celém území Krkonoš od podhůří až po horní hranici lesa, výjimečně i nad ní (Navorská jáma - 1270 m n.m.). Odhad početnosti: asi 2200 hnízdících párů. Vývoj početnosti: V období 1984-98 početnost pěnice slavíkové v biotopech montánního stupně velmi výrazně kolísala, s dlouhodobě zhruba vyrovnaným nebo jen mírně klesajícím trendem.

Pěnice vlašská - indexy a trendy
Sporadicky se vyskytující druh, jehož hnízdění dosud nebylo v Krkonoších prokázáno, ale je velmi pravděpodobné (pravidelně se vyskytuje a hnízdí v bezprostřední blízkosti sledovaného území - Prosečné, Vlčice u Trutnova, Pilníkov, Chotěvice). V hnízdním období let 1991-94 byl zjištěn na jediné lokalitě (Babí u Trutnova - 610 m n.m.). Odhad početnosti: 0 - 1 hnízdící pár. Vývoj početnosti: Bez hodnotitelného trendu změn početnosti.

Pěnkava jikavec - audio - video
Sporadicky se vyskytující druh, zastižený v hnízdním období na několika vhodných lokalitách (nejvýše 1140 m n.m. - Dvoračky). Hnízdění nebylo prokázáno, ale nelze jej vyloučit. Odhad početnosti: 0 - 2 hnízdící páry. Vývoj početnosti: bez zhodnotitelného trendu změn početnosti.

Pěnkava obecná
 
- video - indexy a trendy
Nejhojnější druh krkonošské avifauny, hnízdící na celém sledovaném území Krkonoš od podhůří až po nejvyšší vrcholy (Sněžka - 1450 m n.m.). Odhad početnosti: asi 61000 párů. Vývoj početnosti: početnost na území Krkonoš dramaticky poklesla v období 1983 - 88 a od té doby se udržuje na zhruba stejné úrovni bez zřetelné tendence návratu k výchozímu stavu. Důvod poklesu není zcela jasný (reakce na poškození lesů není podle různých studií jednoznačná, nelze však vyloučit negativní vliv velkoplošné letecké aplikace insekticidů Actellic a Ambush proti přemnoženému obaleči modřínovému v letech 1980 - 83.

Pěvuška modrá - audio
Pátý nejpočetnější druh krkonošské avifauny, hnízdící na celém území Krkonoš od podhůří po nejvyšší vrcholy (Studniční hora - 1530 m n.m.). Odhad početnosti: asi 14500 hnízdících párů.

Pěvuška podhorní
Vzácný druh, hnízdící v nejvyšších polohách Krkonoš od 1290 (Pančavská jáma) do 1600 m.n.m. (Sněžka). Odhad početnosti: 15 - 21 hnízdících párů.

Pisík obecný
 
Nepočetný, ale pravidelně hnízdící druh na obou stranách Krkonoš, s hnízdním výskytem od 900 m n.m. (Obří důl) a ojedinělým pozorováním nad horní hranicí lesa (Wielki Staw - 1230 m n.m.). Odhad početnosti: 7 - 11 hnízdících párů.

Polák chocholačka
Nepočetný druh, hnízdící v podhůří Krkonoš, pravidelně jen na rybnících u Podgórzynu (350 m n.m.). V českém podhůří hnízdí jen sporadicky (Dolní Lánov, Vrchlabí - 470 m n.m.). Odhad početnosti: 40 - 50 hnízdících párů.

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma