Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Krkonoše > Multimediální atlas ptactva Krkonoš > Kulík říční - Ledňáček říční

Kulík říční - Ledňáček říční

 
Kulík říční - biolib.czfoto - audio - indexy a trendy v ČR
Vzhledem k nárokům na prostředí vzácný druh, hnízdící na obou stranách Krkonoš, s nejvýše zaznamenaným výskytem 530 m n.m. (Černý Důl). Odhad početnosti: 18 - 21 hnízdících párů.

Kulík hnědý - foto 
Sporadicky hnízdící druh, preferující biotopy krkonošské tundry v nadmořské výšce 1500 - 1590 m (Sněžka, Luční a Studniční hora, Vysoké Kolo). Početnost: Patrně vždy nepočetná, izolovaná krkonošská populace, která v 19. století čítala desítky párů, vyhynula v polovině 20. století. Hlavním důvodem byl lov dospělých ptáků a sběr vajec ke konzumaci. Dosud poslední hnízdění bylo prokázáno v roce 2002. Nalézt hnízdo kulíka je téměř nemožné, dokonale splývá s okolní tundrou a ptáci hnízdo neopustí ani při přiblížení člověka na pár centimetrů. V současnosti nelze vyloučit hnízdění 1-3 párů. Prostředí: Mozaika kamenitých polí a alpínských trávníků se sporou bylinnou vegetací na nejvyšších vrcholech. Doba výskytu: Tažný druh pozorovaný v Krkonoších mezi květnem (kdy tudy migruje na hnízdiště ve Skandinávii) a srpnem (kdy se již vracejí severští ptáci zpět na zimoviště v okolí Středozemního moře). Ohrožení: Bez významného ohrožení. Rizikem může být chov domácích koček na vrcholových boudách, lovících volně žijící ptáky v okolí. Biologie: Druh pozoruhodný zejména svým hnízdním chováním. Samice je větší a pestřeji vybarvená. O snesená vejce a vylíhlá mláďata se stará méně nápadný samec. Samice se posouvá k dalšímu samci, kterého "posadí" na druhou snůšku, a vše může zopakovat potřetí i počtvrté. Do hnízda na zemi snáší 3 vejce. Zhruba po 3 týdnech se líhnou nekrmivá mláďata, která záhy opouštějí hnízdo a jsou doprovázena samcem ještě další 4 týdny až do úplné vzletnosti. Živí se drobnými bezobratlými - larvami hmyzu, červy, měkkýši aj. 

Kulíšek nejmenší
 - více info - video ČT 
V Krkonoších vzácný druh, dosud zjištěný spíše ve vyšších polohách od 800 (Horní Lysečiny) do 1000 m n.m. (Černá skála, Rýchory: Dvorský les, Pomezní hřeben: Cestník). Ve sledovaném období byl pozorován pouze na české straně, v roce 1995 bylo hnízdění prokázáno i v Polsku. Odhad početnosti: 7 - 10 hnízdících párů. Tato nejmenší evropská sova se stala živočichem, který zahajuje nový výchovný program, přinášející široké veřejnosti poznatky o nejcennějších druzích zvířat polských (i českých) Krkonoš. 
Kulíšek nejmenší je úplně malinkatá sovička, velká asi jako špaček. Rozpětí jejích křídel málokdy dosahuje 45 centimetrů. Tato sovička má ráda místa s drsnějším klimatem, ale v Krkonoších jí potkáte jen náhodou. Spíš než sedící na větvi byste jí mohli vidět ve dne, hlavně v podvečer, když loví. V době hnízdění, od konce dubna do poloviny června, sedí samička na vajíčkách v nějaké dutině stromu, kterou vytvořil např. strakapoud. Sameček musí ulovit hodně potravy, proto loví ve dne, aby to vůbec stihl. Kulíšci jsou ptáci, kteří myslí na zadní vrátka. Proto si v některých dutinách stromů vytvářejí zásoby na "hubené dny", kdy se lov nedaří. I když jsou mrňousové, odvaha jim rozhodně nechybí. Jejich kořistí jsou drobní hlodavci, ale také menší ptáci. Mají silné pařátky a dost síly na to, aby ulovili letícího ptáka tak velkého, jako jsou sami! Ornitologové občas zkoumají jejich vývržky (nestravitelné zbytky potravy) a zjistili, že kulíšci uloví zhruba stejně drobných savců jako ptáků. (podle časopisu Krkonoše - Jizerské hory, 3/2012).

Labuť velká
 
- video ČT
Vzhledem k nárokům na prostředí vzácný, ale pravidelně se vyskytující druh v Krkonoších, hnízdící pouze na rybnících v polské části Krkonoš (350 m n.m.) a ve Vrchlabí(470 m n.m.). Odhad početnosti: 5 - 6 hnízdících párů.

Ledňáček říční
 - audio - video ČT - Tyrkysový rybář
V Krkonoších nepočetný druh, hnízdící v severním a jižním podhůří do 450 m n.m. (Prostřední Lánov). Odhad početnosti: 13 - 15 hnízdících párů.


 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma