Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Multimediální atlas ptactva Krkonoš > Druhy uniklé ze zajetí

Druhy uniklé ze zajetí

Během mapování ptactva Krkonoš byly zastiženy i tři druhy nepůvodní v České republice a v Polsku, s vysokou pravděpodobností nebo prokazatelně uniklé ze zajetí (expoziční nebé soukromé chovy) a prokazatelně nebo pravděpodobně hnízdící v podhůří Krkonoš.

Berneška velká 
Nepůvodní druh v ČR a v Polsku,  s největší pravděpodobností uniklý ze zajetí, ojediněle hnízdící v podhůří Krkonoš (Dolní Lánov, 470 m n.m.).

Husice rezavá - video
Nepůvodní druh v České republice a v Polsku, prokazatelně uniklý ze zajetí (expoziční chovy Správy KRNAP ve Vrchlabí), s ojedinělým hnízdním výskytem v podhůří Krkonoš (Vrchlabí, 470 m n. m.).

Kachnička mandarinská - video
Nepůvodní druh v ČR a v Polsku, prokazatelně uniklý ze zajetí (soukromý chovatel M. Novotný v Hrabačově),  s ojedinělým hnízdním výskytem v podhůří Krkonoš (Hrabačov, 430 m n.m.).

 

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma