Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Krkonoše > Kalendář přírody, historie, události, zajímavosti > Mayský kalendář, vesmír, původ člověka, mimozemské civilizace, nesmrtelnost duše

Mayský kalendář, vesmír, původ člověka, mimozemské civilizace, nesmrtelnost duše

 
Wikipedie: Mayský kalendář;  Nejstarší mayský kalendář slibuje dalších 5500 let; Mayský kalendář na každý den; Posvátný Mayský kalendář;

Aktuální mapa hvězdné oblohy, malá encyklopedie astronomie, Slunce a Měsíc právě teď:
Výzkumy ukazují, že Mayové sestavili svůj kalendář na základě zevrubného pozorování oblohy. Proto by zde na závěr neměla chybět 
aktuální mapa hvězdné oblohy. Kromě aktuální hvězdné oblohy však můžete ještě sledovat v aktuální nebo zvolený den časy východu a západu planet sluneční soustavypolohu planet na "automapě" sluneční soustavy a stručně se seznámit se současnými znalostmi astronomie prostřednictvím Malé encyklopedie astronomie. Zájemci mohou také sledovat údaje na Planetárním monitorovacím panelu, včetně aktuálních skvrn na Slunci; viz také Slunce a Měsíc právě teďMěsíc právě teď

Vesmír, paralelní světy, možný původ člověka a mimozemské civilizace:
V odstavcích níže je zmíněna kniha nazvaná Přišel Bůh z vesmíru?, v níž badatel Mauro Biglino na základě studia hebrejských a dalších posvátných tisků, včetně Bible, předkládá důkazy, že člověk byl stvořen návštěvníky z vesmíru, kteří provedli úpravu DNA na Zemi žijících hominidů. Potvrzuje tak závěry dalších badatelů, kteří uvádějí, že tento zásah do DNA byl prováděn opakovaně, přičemž nepovedení jedinci byli zničeni. Někteří badatelé se domnívají, že zásah do života lidí na naší planetě mohl být proveden i v nedávné minulosti - viz film Vetřelci dávnověku - Mimozemské nákazy a epidemie. Otázka budoucnosti lidstva na planetě Zemi je tedy stále otevřená. Vzhledem k velmi nebezpečné závislosti na MAMONU a s přihlédnutím k tomu jak se chováme sami k sobě i k planetě, na které žijeme, si musíme položit otázku, zda jsme se našemu stvořiteli skutečně povedli, bez ohledu na to, zda to byl biblický Bůh nebo vědomostně a technicky vyspělejší mimozemšťané.

Záhadné létající objekty pozorovali lidé již ve starověku a středověku. V posledních letech se četnost tohoto fenoménu zvyšuje. 
UFO nad Sněžkou? Zajímavý snímek webové kamery HUMLNET ze dne 18.1.2009 v 09:32:02 hodin. Pokud si obrázek zvětšíte, je nad stožárem lanovky zachycen objekt ve tvaru disku, který se nápadně podobá pozorovaným UFO na fotografiích často zveřejňovaných v různých médiích. Další takový objekt, ale bohužel již méně zřetelný, je vidět zhruba v polovině snímku. Objekt nad stožárem lanovky má zřetelný diskovitý tvar, dobře odlišitelný od okolní oblačnosti a těžko jej lze zaměnit za letadlo nebo ptáka. Pokud nás mimozemšťané skutečně sledují, je třeba si položit otázku proč? Sledují naše současné problémy? Chtějí nám pomoci nebo mají jiné plány? To zřejmě ukáže až čas. Výzkumem UFO se v České republice zabývá Projekt Záře.

Když na tomto místě uvažujeme o Mayském kalendáři, můžeme si položit otázku, jak mohli Mayové a jiné dávnověké civilizace získat rozsáhlé znalosti o vesmíru, když některé poznatky byly moderní vědou objeveny teprve nedávno? Podle některých badatelů dokazují staré legendy, záznamy z kronik a další archeologické nálezy, že na naší planetě mnohokrát v minulosti přistáli mimozemšťané. 


Badatel Mauro Biglino, překladatel ze starohebrejštiny pro Edizioni San Paolo (oficiální vatikánské nakladatelství), který se zhruba 30 let zabývá tzv. posvátnými texty, tvrdí ve své knize "Přišel Bůh z vesmíru? - Důkazy jsou přímo v Bibli" jednoznačně ANO. A dále uvádí: Co říká církev k otázce existence mimozemšťanů a znalostí, které o nich má Bible? Ne všicni vědí, že církev dnes existenci mimozemšťanů potvrdila jako samozřejmou. Monsignore Corrado Balducci, mluvčí Vatikánu v otázce mimozemšťanů, se domnívá, že existují a že Bible je bezesporu znala.

V jednom rozhovoru Balducci jasně prohlásil, že nevěřit na UFO a na přítomnost jiných živých bytostí je hřích! Jejich existence je dokázána zhruba milionem svědectví, ale je také potvrzena některými z děl posvátných textů, které v určitých bodech objasňují přítomnost mimozemšťanů. A doplnil, že žalm 23 (24) říká: "Hospodinova je Země, vesmír a jeho obyvatelé". Autor knihy dodává: "Proč chtěl žalmista poté, co jmenoval Zemi, připomenout také vesmír s "jeho obyvateli"? "To znamená, že přítomnost jiných živých bytostí je jasná. S touto tezí souhlasí i teologie".

Autor knihy dále uvádí, že vykladač Bible, otec Aristide Serra, docent Univerzity Marianum v Římě, upřesnil, že ve slově vesmír, přítomném v Bibli 66krát, je přítomnost jiných obydlených světů považována za samozřejmost. 

Mnozí badatelé jsou přesvědčeni, že planetu Zemi v dávné minulosti navštívili mimozemšťané, kteří upravili DNA hominidů a stvořili tak současného moderního člověka k "obrazu svému". Mauro Biglino, autor shora zmiňované knihy, tuto hypotézu na základě studia textů sumerologa Zecharii Sitchina potvrzuje. Sumerové jsou zdrojem teorie podle které v naší sluneční soustavě existuje planeta, o které zatím oficiálně nevíme. Planeta zvaná NIBIRU, s retrográdní oběžnou dráhou vůči všem ostatním planetám, trvající 3600 pozemských let, zatím nebyla spatřena, ale data sesbíraná misemi sondy Pioneer (NASA) v zásadě potvrdila, že ve sluneční oběžné dráze musí existovat nebeské těleso zhruba dvojnásobně větší, než je Země, a to ve vzdálenosti nejméně 2,4 miliard km za Plutem, s oběžnou periodou větší než 1000 let. Také v rámci výzkumu provedeného projektem IRAS (Infračervená astronomická observatoř) byla teplotně zjištěna přítomnost velmi pomalu se pohybujícího obrovského tělesa v oblasti souhvězdí Orion. Na základě tohoto výzkumu vydala NASA prohlášení, ve kterém potvrzuje, že těleso objevené projektem IRAS by se mohlo nacházet ve fázi přibližování k Zemi a mohlo by se jednat o devátou planetu sluneční soustavy, kterou astronomové již tak dlouho hledají.

Tato planeta, jak pokračuje vyprávění Sumerů, měla být obydlena těmi, které definují jako ANUNNAKIOVÉ (Sitchin doslovně překládá tento výraz jako "ti, kteří z nebe sestoupili na Zem", což odpovídá výrazu Anaqím v Bibli). Anunnakiové měli dorazit na naší planetu, protože hledali zlato, které po rozdrcení na prach a jeho rozšíření do atmosféry Nibiru mělo vytvořit jakýsi skleníkový efekt a zpomalit proces ochlazování, které na Nibiru zavládlo. 

Sumerové vyprávějí, že Anunnakiové si chtěli ulehčit namáhavou práci v dolech, využili své vědecké znalosti a uskutečnili sérii experimentů, kdy geneticky upravili hominidy, žijící v té době na naší planetě, naroubováním části vlastní DNA. Pracovali v laboratoři známé jako "místnost stvoření" a po mnoha pokusech, z nichž mnoho selhalo, vytvořili nového tvora jménem LULU, což znamená "míšenec, smíchaný", produkt směsice genetického dědictví.

Tento nový tvor se nazýval také ADÁMÁ, z něho pak biblický ADÁM, "ten ze země", "pozemšťan". Anunnakiové, kteří z nebe sestoupili na Zemi, tak vlastně stvořili Homo sapiens. Anunnakiové tedy vytvořili rasu odolných pracovníků, kteří byli dostatečně inteligentní na to, aby pochopili potřeby a příkazy svých stvořitelů/pánů. A člověka hned napadne známé pořekadlo o tom, že "jsme byli stvořeni, abychom milovali Boha a sloužili mu". Tito "bohové" v podstatě stvořili rasu určenou k robotě. Toto se událo zhruba před 300 000 lety na severu Zimbabwe, a právě v té době a v té části východní Afriky se podle paleoantropologů objevil Homo sapiens.

Při pochybnostech o existenci inteligentního života ve vesmíru, si je potřeba uvědomit, že ve viditelném vesmíru je víc než 100 miliard galaxií. Naše malá planeta je součástí jedné malé sluneční soustavy uvnitř jedné malé galaxie, která je utvořena počtem asi 200 miliard hvězd. Je proto velmi nepravděpodobné, že bychom v tak obrovském vesmíru byli sami.

Lze konstatovat, že shora uvedená kniha poskytuje velmi fundované informace, protože autor se 30 let zabývá tzv. posvátnými texty s přesvědčením, že pouze znalost a přímá analýza toho, co napsali antičtí redaktoři, může pomoci opravdu pochopit myšlenku náboženství provázející lidstvo jeho historií.

(Zdroj: Mauro Biglino, Přišel Bůh z vesmíru?, nakladatelství Práh, Praha, 2013, vydání první, český překlad Iva Dobrovská, ISBN 978-80-7252-447-1) 

Nezávisle na shora uvedené knize byl natočen film 
Vetřelci dávnověku - Stvořitel člověka. V této souvislosti je třeba připomenout, že uvedené myšlenky nejsou v rozporu s možnou existencí nějakého vyššího jsoucna - Boha, s možnou existencí jiných dimenzí, časoprostorů a paralelních světů, protože přes obrovský pokrok vědy jsou naše znalosti o vesmíru a světě, ve kterém žijeme, stále malé a mnoho jevů, jako např. zážitky blízké smrti, spiritismus apod. nebyly dosud uspokojivě (vědecky) vysvětleny; viz např.: 3 mrazivé příběhy dětí, které potvrzují reinkarnaciDeset podivných věcí, které děti řekly o minulých životechPřežil jsem svou smrt a Už víte, že smrt neexistuje? Smrt není okamžik, ale proces: Život duše po konci těla je realitou už i pro vědce. Jak se nevěřící smíří s důkazem existence pekla? Posmrtný život a logika; + další dokumenty k této problematice.

Poznatky o světě, který nás obklopuje, se však stále rozšiřují. Svědčí o tom poslední revoluční vědecké objevy, dokazující existenci Bohaexistenci duše, která neumírá . Tyto objevy tak potvrzují např. bádání amerického spisovatele, filozofa a lékaře Raymonda A. Moodyho (nar. 30.6.1944) o životě po smrti. Viz také videa České televize s Raymondem Moodym: Život po životě je naděje a rozhovor Raymonda Moodyho s Markem Ebenem v pořadu Na Plovárně. V poslední době dochází ke změně názorů a pohledů na svět a vesmír i u katolické církve. Jak je již uvedeno výše, mluvčí Vatikánu Monsignore Corrado Balducci potvrzuje na základě studia Bible existenci mimozemšťanů. Ale naprosto revoluční změnou v pohledu na svět je prohlášení před Pontifikační akademií vědců 27.10. 2014, kde papež František podpořil názor, že mimozemský život - na který se odvolává jako na „bytosti vesmíru“ – se vyvinul způsoby, které souhlasí s plánem „božího Stvořitele“. Papež tak v tomto prohlášení uznává vývoj mimozemského života a aktivity UFO jako součást Božího plánu.


Při této příležitosti je dobré připomenout Darwinovu teorii O původu druhů, ale také výhrady proti této teorii; viz také film Evoluční omyly - Odemykání tajemství života. I přes poslední převratné výzkumy stále není původ člověka jednoznačně vysvětlen. Svědčí o tom i objev amerického genetika a odborníka na hybridizaci zvířat Eugene McCarthy z univerzity v americké Georgii. I on se přiklání k teorii úpravy lidské DNA. Jsou důkazy badatelů, kteří zkoumají možnost existence mimozemských civilizací přesvědčivé?
 Byli mimozemšťané předobrazem "bohů", kteří na naší planetu přišli z vesmíru? Podívejte se na některé díly slavného amerického dokumentárního seriálu Vetřelci dávnověku; viz také Planeta záhad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zajímavé dokumenty, články a weby:
extraStory.cz; Procproto.czKdo před 150 tisíci lety vytvořil v Tibetu kovové trubky? Mimozemšťané, prastará civilizace či příroda? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma