Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Kalendář přírody, historie, události, zajímavosti > Historie kalendáře, horoskopy, dějiny, čas, problémy současné civilizace

Historie kalendáře, horoskopy, dějiny, čas, problémy současné civilizace

 
Z historie kalendáře:
Z historie kalendářeKalendář v otázkách a odpovědíchRozmanité ve světě používané kalendáře;  Stoletý kalendář od roku 1902 do konce roku 2037Plánovací kalendář ke stažení; Seznam významných dnů v roce;  Kalendář světců;  Numerologie; Astrosféra;
Kalendář a horoskopy:
Z historie horoskopu; Znamení zvěrokruhu a další horoskopy;  Zvěrokruh.cz;  Humorný horoskop;

Kalendář a jmeniny (kalendárium):
Kdo a kdy má během roku svátek? Kalendárium naleznete 
zde, včetně informací o původu konkrétního jména, jeho četnosti (oblíbenosti) v ČR, a jeho známých nositelkách a nositelích. Viz také Jmeniny na Centrum.cz.
Kalendář a dějiny:
Kalendář je úzce spjatý s dějinami. 
Otevřená encyklopedie Wikipedie obsahuje Kalendář historických výročí. Stačí kliknout myší na příslušný den v měsíci a zobrazí se stránka se seznamem událostí daného dne. Kromě toho stránka ještě obsahuje údaje o svátcích a naměřených teplotách v pražském Klementinu; viz také Česká televize: Kalendárium.
Kalendář a měření času:
Kalendář je také úzce spjatý s časem. Bez měření času by nebylo možné vytvořit ani používat kalendář. Podívejte se na zajímavou reportáž Toulavé kamery Čt, nazvanou Expozice času, která se věnuje jeho měření, dávno přežitému i tomu současnému, jeho vědeckému pojetí, ale také ztvárnění jeho pomíjivosti v uměleckých dílech. O tom jakým způsobem se čas měřil a měří se dočtete také v článku Hodiny, hodinky a hodináři. A k měření času se Toulavá kamera Čt ještě vrátila v reportážích Výrobce lihýřových hodin a Výstava měření času; Také je zajímavé podívat se na počítadlo činnosti lidstva na planetě Zemi v závislosti na čase. Aktuální čas v konkrétní části světa najdete na interaktivní mapě.
Mayský kalendář, současná společnost, její problémy a možná budoucnost:
Ať tak či onak, lidská společnost a její historie je s kalendářem úzce svázána. Proto možná mnohé z vás zaujme italský dokument, který pojednává o mayském kalendáři a zásadním průlomu v chápání symbolů v obilí. Podle dešifrovaného ASCII kódu v jednom z agrosymbolů, nalezeném 15. srpna 2002 na poli jedné farmy západně od Winchesteru, by mělo v budoucnosti dojít k evolučnímu skoku lidstva, které si uvědomí, že Země je jeho jediným domovem, že člověk je dílem přírody, existuje v přírodě a nemůže se od ní izolovat. Mělo by dojít k zásadnímu posunu v chápání základních životních hodnot. Agrosymboly, které se objevují prakticky v celém světě, jsou velmi diskutovaným fenoménem. Našli se i vtipálci, kteří kruhy v obilí vytvářeli sami, pomocí provazů a prken. Postupně se však začaly objevovat obrazce stále složitější a přesnější, jejichž vytvoření již, podle mnoha badatelů, není v lidských silách. O symbolech v obilí natočila film i Česká televize v pořadu Detektor. Jejich výskyt je stále zkoumán, někteří badatelé se dokonce domnívají, že by mohlo jít o vzkazy z jiné dimenze; viz odkazy na příslušné dokumenty a článek Kdo vytvořil dne 28.6.2014 piktogram v obilí u Boskovic? 

V souvislosti s mayským kalendářem byla na den 21.12.2012 prorokována apokalypsa nebo dokonce konec světa. Mayský kalendář ale nic takového nepředpovídal. Potvrzují to potomci Mayů ve filmu 
Konec světa byl a bude; viz také Čtyři zásadní planetární hrozbyMayové se obávají prvního dvacetiletí pět tisíc dvěstě let dlouhého cyklu Job Ajaw, který právě onoho data začal. V tomto období světu hrozí zničující přírodní katastrofy, které budou důsledkem škod napáchaných člověkem na životním prostředí planety; viz také články: Mayové se nemýlili - veliký cyklus končí; Blíží se konec naší civilizace? A co to vůbec znamená? Počátek asi už začal a vidíme jej všichni; Blíží se konec věků? Současní mayští nositelé tradic upozorňují, že svou budoucnost máme ve svých rukouZměny, možná i nepříjemné, lidstvo zřejmě čekají. Budou patrně souviset s lidskou činností na planetě Zemi. Nemá-li se naše civilizace zničit, nutně bude muset dojít ke změně dosavadního systému, k jeho zásadnímu zjednodušení a ztrátě komplexity, aby pak mohla následovat postupná regenerace a cesta k obrodě. Jeden z názorů na budoucí vývoj lidstva si můžete přečíst v článku nazvaném U konce s dechem. Podobně pesimisticky vidí budoucnost i sociolog Stanislav Holubec, který v lednu 2014 napsal pro deník Blesk, že síly, které by chtěly změnit společnost k lepšímu, jsou slabé a nepředstavují vážného protivníka moci peněz. Tento pesimistický pohled na budoucnost vyvolává myšlenku na hrozbu zavedení nového světového pořádku, krátce NWOAby naše civilizace nezanikla, změny v uspořádání lidské společnosti budou zřejmě nezbytné; viz také článek Profesor Keller to vidí černě a další odkazy: Globální potravinový kolaps vyvrcholí do roku 2040Prognóza USA: Globální trendy 2013-2030; viz také Geolog a klimatolog Václav Cílek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o konci světa a článek Téma 2012 - objektivní shrnutíO tom, že lidstvo stojí zřejmě na určité křižovatce dějin zpívá i Karel Gott v písni Noe.

Jaká budoucnost tedy lidstvo čeká? Na tuto otázku s jistotou nikdo neodpoví. Ale jednu skutečnost nelze popřít. Současná civilizace je v krizi, která se dále prohlubuje (viz také). Obracíme se k novému Bohu, kterým se stal MAMON. Ve jménu Mamonu byly a jsou vedeny války, ve jménu Mamonu bují korupce, ve jménu Mamonu je svět zaplavován drogami, ve jménu Mamonu existuje vykořisťování člověka člověkem, ve jménu Mamonu jsou vyráběny, dováženy a prodávány nekvalitní, zdraví škodlivé potraviny, ve jménu Mamonu jsou neustále zdražovány služby a zboží, ve jménu Mamonu byl vyráběn a prodáván jedovatý alkohol, který způsobil smrt desítek lidí, ve jménu Mamonu se lže, ve jménu Mamonu volíme zastupitele, které voliči zajímají jen před volbami, aby je zvolili a získali tak nadprůměrně placené posty a další výhody plynoucí z jejich funkcí, ve jménu Mamonu je ničeno životní prostředí na Zemi. Mamonu propadla i katolická církev. Mamon je bohužel produktem kapitalismu (viz Černá kniha kapitalismu část první, část druháčást třetí, část čtvrtá). Kapitalismus je totiž prolezlý rakovinou peněz, zla a neurvalosti a tahle nemoc je neléčitelná. Kapitalismus je opět v krizi. Navíc, přílišné materiální zaměření generuje společensky negativní jevy
Dějiny lidstva jsou bohužel dějinami válek, násilí, touhy po majetku a ničení planety Země. Vypadá to, že člověk jako živočišný druh není příliš vydařený a v chytrosti, spočívající v umění přežít, zaostává za mnoha ostatními živočichy. Mamon způsobil, že lidstvo v otázce přežití netáhne za jeden provaz, že někdy jsou chytřejší i mravenci. Stav naší planety výstižně charakterizoval již Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), když napsal: "Netřeba navštívit blázinec, chceme-li vidět vyšinuté jedince; celá naše planeta je blázincem vesmíru." Doufejme, že se stane zázrak a naše civilizace se nezničí sama. Lidé, kteří jsou závislí na hromadění peněz a majetku, by se měli seznámit s jednou nezvratnou skutečností, kterou obsahuje i Bible: "Jejich majetky se rozpadnou stejně, jako jejich hříšná těla!" Vláda MAMONU však nemůže a nebude dlouho fungovat. Až bude situace neúnosná, začne se formovat nová společnost. Bude založená na osobní svobodě jednotlivce, která bude ovšem spjata s potřebami společnosti a bude se jimi muset řídit. Lidé totiž budou poučeni nedávnými událostmi a uvědomí si, že sledování čistě sobeckých pohnutek může ohrozit i samu existenci celého společenství. Půda a vodní zdroje se nebudou nacházet v soukromém vlastnictví. Prosadí se totiž poznatek, že nikdo si nemůže činit majetnické nároky na něco, co tu bylo už dávno před ním a bude tu i dlouho po něm. V současnosti to vypadá tak, že ve jménu Mamonu stále více vítězí lež a nenávist nad pravdou a láskou. Pokud se společnost bude chtít vymanit z područí Mamonu, bude se muset transformovat tak, jak o tom zpívá Jan Werich ve filmu Císařův pekař a pekařův císař. Aby došlo k pozitivní změně společnosti, lidé si budou muset uvědomit, že nechtějí být stádem ovládaným hrstkou zbohatlíků, ale, že svět patří právě jim, tvrdě pracující většině. Cesta k tomuto poznání však nebude snadná u mladé generace, která již nemá možnost objektivně srovnávat současnost s minulostí. Avšak pro současnou společnost je mnohem nebezpečnější mediální manipulace-část I.část II.část III., protože nyní bohužel žijeme v systému, který je schopen manipulovat lidmi víc, než kterýkoli jiný systém v minulosti. Vláda MAMONU a s tím související úpadek morálky způsobil, že se solidnost, slušnost, stud, čestnost, spravedlnost, ohledupnost, poctivost, pravdomluvnost (viz také a rovněž), bezpečí a pořádek postupně z našeho života vytrácejí. Naopak mlácení, vraždění, znásilňování, gamblerství, podvádění, narkomanství, okrádání se staly běznými projevy v životě dnešní společnosti, a to je velmi zlé; viz také Štrougalovy paměti: povinné čtení pro ty, kteří nechtějí zůstat odkázáni na propagandu, část 1; K Mamonu se váže ještě jedno peklem zapáchající slovo - Byznys. Lidé, kteří se prostřednictvím Byznysu klanějí bohu Mamonu, trpí závažnou degenerativní nemocí. Obrazně řečeno, oni ztratili mozek. Místo mozku mají z peněz kostku a to je velmi zlé pro celou lidskou civilizaci. Proč stojí naše současná civilizace nad propastí vedoucí k zániku je dobře charakterizováno v článku 10 moudrostí a citátů od starých domorodých Američanů.

Současný člověk se bohužel už nedefinuje tím, co je, nýbrž výlučně tím, co má. Peníze a hmotný majetek jsou jediným měřítkem „úspěchu", jímž jsou jednotlivci hodnoceni. Na všech stranách se proto začínají objevovat varovná znamení, že tento trend je tragická slepá ulička ve vývojové linii lidské rasy. Nevídané změlčení duchovního života přitom není jediným závažným důvodem k obavám. Mnohem zřetelnější a pro každého snadno viditelné jsou katastrofální škody způsobené přírodě rabováním zdrojů, jejichž převážnou část spotřebovává jen úzká, privilegovaná vrstva lidské populace na naší planetě. Pohrdání přírodou, která je přitom zdrojem a nezbytným předpokladem naší existence, nachází své pokračování v mezilidských vztazích, charakteristických pro naši současnou společnost. Kdo ale považuje nekompromisní nasazování loktů za znak výkonnosti, kdo vyzdvihuje konkurenční boj a vyřazování konkurentů z boje na hlavní princip ve všech oblastech života a ještě jej glorifikuje jako projev osobní svobody, ten se nemůže divit, že eskalace násilí, sociální chlad a lhostejnost vůči druhým jsou stále častějšími jevy. (Zdroj: Thomas Ritter, Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů).

Co v nejbližších letech může potkat obyvatele Evropy a čemu budou možná muset čelit je popsáno v knize Thomase Rittera PROROCTVÍ O EVROPĚ z knihoven palmových listů; viz také Osobní zkušenost s knihovnou palmových listů. Je tedy potřeba připomenout, že jde pouze o nástin možné budoucnosti a je na čtenáři, aby na základě současného dění sám posoudil reálnost uvedených předpovědí. Některé z nich se však zdají být reálné: "Zavládne všeobecná deziluze. Lidé si zvolí nové vůdce, ti však nebudou o nic lepší, než jejich předchůdci. Většinu z toho, co před svým zvolením naslibují, nebudou moci nebo ani chtít splnit. Propast mezi bohatou menšinou a chudou většinou se bude dále prohlubovat". Podobně reálná může být předpověď bídy a finanční krize v USA a ve světě (viz takéa rovněž). USA také od počátku roku 2014 tlačí Německo do sankcí proti Rusku, které poškozují tisíce německých firem a v podstatě ještě 69 let po válce stále Německo okupují! Problémy také může způsobit masivní příliv imigrantů do zemí EU, vedoucí ke střetu náboženských postojů (viz také odkazy: 1, 2, 3) a vyznání (viz takérovněž a ještě), národnostní menšiny, nebo přírodní katastrofy - viz např.: Pod Yellowstonem tiká časovaná bomba ZeměV Itálii se probouzí supersopka. Závažné mohou být i zásahy lidstva do ekosystému naší planety: Země se pod tlakem lidí blíží k bodu zlomu, varují vědci; viz také Změna klimatu dopadá na lidi stále víc a je nevratná, varuje OSN; Ekologická apokalypsaChemtrails - jeden z nástrojů tzv. geoinženýrství, který je hodně diskutovaný, ale v poslední době je potvrzen jako skutečnost. Obrovským problémem se v budoucnosti (pokud tento problém nebude řešen) mohou stát i automobilové emise(viz také), které v současnosti (rok 2014) představují druhou nejrychleji rostoucí příčinu úmrtí. Velkým problémem civilizace se však může stát automobilismus jako takový. Podle názoru Paula Craiga Robertse také může být pro současnou civilizaci velmi nebezpečné zasahování USA do vnitřních záležitostí jiných zemí (viz také a rovněž) a podle některých pozorovatelů i nebezpečná rozpínavost Severoatlantického paktu NATO (viz také). Toto nebezpečí ve svých komentářích potvrzují i další autoři, kteří hodnotí dění v současném světě, např.: Lidé jako Obama, Cameron, Merkelová a Schwarzenberg z Bilderbergu ženou svět do zničující války! (viz také video_1 a video_2). Současnou civilizaci také může ohrozit nezájem o pravdivé, nezkreslené informace nebo spíše jejich nedostatek. Velkým problémem pro získávání informací je i masivní zavádění angličtiny v Evropě a ve světě, které je motivováno ryze ekonomickými zájmy. Např. Internet umožňuje přístup a sdílení neuvěřitelného množství informací. Využití a rozšíření přístupu je však závislé na schopnosti rychlého vnímání a komunikace. Pokud Internet zůstane jen anglický, většina obyvatelů EU k nim fakticky nebude mít přístup, nebo je bude vnímat méně kvalitně, což se na výsledku musí projevit. Přitom angličtina není vhodný jazyk (viz také), který by mohl nahradit ostatní národní jazyky a ani by to nebylo vůči ostatním lidem, kteří používají jiný mateřský jazyk spravedlivé. Zaváděním angličtiny padá princip rovnoprávnosti národů, a to je velmi zlé! Mocní zřejmě ani nepotřebují, aby se národy domluvily a byly rovnoprávné. Politicky podřadní si vystačí s basic english. Podej, přidrž, podrž. Přitom řešení existuje, ale v současném pokřiveném, globalizujícím se světě je zřejmě nerealizovatelné. Milióny lidí používají a propagují mezinárodní jakyk esperanto, ale mocenské struktury nejsou ochotny jim, z výše uvedených důvodů, naslouchat. Pokud některého čtenáře zmínka o esperantu zaujme, může se přesvědčit o tom, jak je esperanto jako jazyk jednoduché a s kým by si mohl po zvládnutí jednoduché mluvnice začít dopisovat. Velký esperantský slovník je dostupný i na internetu. Čtěte také: Sibylino proroctví o poslední evropské válce a novodobou prognózu světového vývoje: Boj o světovládu začal. Trilaterální komise připravila plán na převzetí moci v Rusku a v Číně. Tak jako Lenin je ve Švýcarsku připravován i Chodorkovskij. Poslední bitva vzplála. Zdá se, že mezinárodní situace je opravdu vážná. Svědčí o tom i toto varovné video Jistota v předsíni pekla; viz také Zapáchající realita 25 let po Sametu: Půl druhého miliónu Čechů pod hranicí chudoby, 2 milióny lidí bez práce, 100 tisíc Čechů bez domova, 2 milióny Čechů v exekuci, nájemné až 30x vyšší než tehdy… ale to nevadí, hlavně že jsou dnes levné banány!

Hrozbou pro lidstvo může být i současná moderní průmyslová společnost, složitý systém, složitější než kdykoli v minulosti lidstva. Tento vzájemně provázaný systém, který je závislý na technologiích a má celoplanetární rozměr může být stejně nestabilní jako domeček z karet. John Casti, matematik amerického původu, odborník v oboru dynamiky složitých systémů a systémové analýzy, spoluzakladatel vídeňského výzkumného ústavu X-Center, který se soustřeďuje na studium extrémních událostí vyvolaných činností lidských společenství i na jejich předvídání napsal knihu Události X - Možné scénáře kolapsu dnešního složitého světa. Ve své knize se mimo jiné zabývá hrozbami:

Anotace knihy Události X - Možné scénáře kolapsu dnešního složitého světa 

Pokud jde o českou společnost, na základě dlouhodobých trendů se dá spíše očekávat prohlubování problémů, jako důsledku neustále rostoucích životních nákladů, mnohdy již neúnosných pro značnou část obyvatel, nezaměstnanosti(viz také), bezdomovectví, neúctě ke stáří(viz také) a politického vývoje, který podle mínění mnoha občanů neprospívá společnosti jako celku, ale spíše osobním zájmům politiků a není předpokladem budoucích pozitivních změn(viz také), což vede ke ztrátě víry v pozitivní budoucnost(viz také), ve kterou již nevěří ani mladí lidé. Velkým problémem pro českou společnost může v budoucnu také být, od roku 1990 závratně rostoucí, veřejný dluh ČR(viz také). I v politice, a v současnosti především tam, se bohužel projevuje závislost na mamonu, kterou přesně charakterizoval prezident Uruguaye, José Mujica, když řekl "Chudí jsou ti, kteří tráví všechen čas prací jen proto, aby si vydělali na svůj nákladný životní styl, a stejně jim to nestačí". Uvedená negativa se, mimo jiné, mohou také projevit ve ztrátě národní hrdosti, svébytnosti a osobité identityv zaplevelování mateřského jazyka anglickými výrazy a podobně. Nepříznivě na společnost také působí skutečnost, že rodiče buď nechtějí nebo nemají čas vyprávět dětem lidové pohádky, v nichž vítězí dobro a spravedlnost nad zlem. Ale pozor, negativně na dětskou psychiku mohou působit současné "moderní" pohádky, v nichž se např. vypráví jak chlapečka vysála benzinová pumpa, jak princezna žila v kanále a živila se výkaly, či jak si děti hrály na doktory, přičemž kluci prozkoumávali holky a holky zase kluky. Rodiče také málo zpívají s dětmi lidové písničky, jež, kromě jiného, působí i na citovou stránku dítěte. To následně v pozdějším věku vede k nezájmu o tradiční české a moravské písně, které patří ke kulturnímu dědictví českého národa. Tento nepříznivý vývoj je podpořen i tím, že prakticky všechny české rozhlasové stanice, 
až na jednu výjimku  a ojedinělý pořad Čt, nahradily ve svém vysílání tyto písně anglicky zpívanými skladbami, které posluchače ochuzují o citový náboj česky zpívaného textu. A bohužel, i u mnoha současných českých skladeb se kvalita textu zhoršila (někdy jde o slovosled postrádající konkrétní význam nebo děj, nebo je text pesimistický). Navíc některé studie uvádějí, že moderní hudba může pokazit lidskou mysl a morálku. Na společnost a především na mládež také negativně působí přemíra násilí, zvláště ve vysílání soukromých televizních stanic, nebo existence nevhodných počítačových her, např. Život není krásný, (video), nebo hra GTA. Morální, etickou a intelektuální úroveň společnosti také může ovlivňovat nízká úroveň zábavy v pořadech mnoha televizních kanálů, doplněná reklamním morem - přemírou někdy i stupidních reklam.
Mohla by se česká společnost zbavit alespoň některých problémů? Odpověď zní ano. A stačilo by k tomu velmi málo - pouze, aby všichni lidé v běžném životě dodržovali Desatero Božích přikázání(viz také). Především ti, kteří obhospodařují veřejné finance a zakázky by měli dodržovat sedmé a osmé Boží přikázání - nelhat a nekrást a také nezkreslovat dějiny. Viz např.: „Naivně jsem si myslel, že všechny ty demonstrace přinesou větší svobodu“; Čtvrtstoletí nesplněných slibů a nenaplněných nadějí; Projev, na který se nezapomínáListopad 1989 - jak to bylo?; Již 25 let žijeme v kapitalismu: I.; II.Komunismus a komunisté: část první; část druhá; část třetí (viz také); část čtvrtá; část pátá; část šestá. AntikomunismusDokument doby: (I. část), (II. část). Za současného stavu společnosti je to však utopie. A protože události v ČR v posledních letech přinášely většině obyvatel spíše negativa(viz také), která bude v budoucnu velmi těžké, ne-li nemožné napravit, naše budoucnost bude zřejmě spíše pochmurná(viz také) a možná ještě horší(viz také) než si dovedeme představit; viz také Jak funguje Česko: část 1. část 2. část 3. Společnost může ohrozit i manipulace s lidským vědomím, jejímž smyslem je vykradení pravého významu slov, aby se tak mysl lidí odvedla od všeho, co je pro ně vskutku podstatné (viz také a rovněž). Představu o tom, jaká může být česká společnost za několik let si můžete udělat z vyprávění jedné učitelky základní školy; viz také Co se děje v ČRČeská republika po 25 letech „demokracie“17.listopad v České kolonii pro monopoly; Stál jsem na AlbertověPo 25 letech zůstal z národa Jana Žižky a Švejka, bohužel jen ten Švejk; Likvidace národaKapitalismus je zločinný systémBudeme cinkat klíči - tentokrát francouzskými1,6 milionu Čechů hrozí bída: Chudoba čím dál tím víc hrozí i pracujícím!

Co říci závěrem? Lidstvo už přežilo mnoho zlých událostí a snad přežije i další. Na život je třeba pohlížet s vírou a optimismem, i když studie vědců z NASA již tak optimistická není (viz také). V současnosti vysoký stupeň ekonomického rozvrstvení přímo souvisí s nadspotřebou zdrojů elitami především z industrializovaných zemí. „Vytvořené materiální hodnoty nejsou rovnoměrně rozdělovány celé společnosti, ale kontrolu nad redistribucí mají jen elity. Masy ‚obyčejné‘ populace, které materiální hodnoty produkují, dostávají pouze jejich menší část, většinou pouze tolik, aby se udržely těsně nad hranicí přežití.“ (viz také Kam se podělo lidství?). Pokud k této skutečnosti přidáme ještě faktory klima, voda (viz Ukradená voda + mapa vodného a stočného v ČR), zemědělství a energie, může se civilizace brzy dostat do kritického bodu své existence. John Casti ve své knize také opomněl nebezpečí globálních přírodních katastrof. Jednou z nich např. může být výbuch supersopky, který může zahubit život na celé planetě; viz také video a další odkazy. Nezanedbatelná je také hrozba válečného konfliktu(viz také) nebo negativní vývoj Evropské unie(viz také EU se mi nelíbila od začátkuNe Bruselu; Euro? Rozhodně Ne!; Likvidace České Koruny je vlastizradou! Kdo řídí EU?; viz také). Doba, ve které v současnosti žijeme, je nesmírně vyhrocená. Nic z naší minulosti již neplatí, nic nelze předvídat (ani těmi shůry poslanými a zasvěcenými), všechno je otevřené a v pohybu a je to teď skutečně jenom o nás a na nás. A v souvislosti se současným děním je nanejvýš nutné položit si otázku: Kdo je dnes největším nepřítelem lidstva? 
Pokud nějaká vyspělá vesmírná civilizace upravila naší DNA k obrazu svému a pokud sleduje jak se lidé chovají k sobě a k planetě na které žijí, (viz také), musíme jen doufat, že nedojde k tomu, co je popsáno v Egyptské knize mrtvých, v níž Bůh říká: "Zničím vše, co jsem stvořil. Země se propadne do hlubin vod potopy, aby se navrátila klidná jako na počátku." (Zdroj: Mauro Biglino, Přišel Bůh z vesmíru? Důkazy jsou přímo v Bibli, str. 33: Noe v různých kulturách); viz také Pád lidstva a potopa světaOd potopy světa k stavbě babylónské věže; Platón a jeho odkazAristotelova filozofie;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdroje: Nová republika; Svobodné noviny; Sputnik; Slobodný vysielačEUserver; E-republika; Zvědavec; Czech Free Press; aeronet.cz/news/; Security magazínSvět kolem nás; Neviditelný pes; Střípky ze světa; Svět kolem nás; Právě dnes; České národní listy; Stalo Se; Protiproud; Výzva za mier!; Český portál; Česká nezávislá televize; Security magazín;

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma