Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Krkonoše > Kalendář přírody, historie, události, zajímavosti

Kalendář přírody, historie, události, zajímavosti

================================================================================ PRVNÍ A DRUHÁ ČÁST KALENDÁŘE ================================================================================ První část kalendáře přírody je zaměřena na dění v přírodě v jednotlivých měsících roku. Příroda se v našich zeměpisných šířkách v průběhu roku výrazně mění. Již naši předci přírodu pozorovali a snažili se svá pozorování prakticky využívat. Postupem času tak vznikly lidové pranostiky, snažící se na základě dlouhodobého pozorování předpovídat počasí, ale třeba i na počasí závislou úrodu zemědělských plodin. Dnes se předpovídá počasí za pomoci vědeckých metod a technických zařízení. Ale i nyní můžeme sledovat nakolik byly pranostiky přesné, případně, zda na jejich platnost mají nějaký vliv současné změny klimatu. A protože se první dvě části kalendáře zabývají hlavně přírodou, budou do nich doplněny odkazy na rostliny, které v průběhu roku v Krkonoších kvetou. ================================================================================ TŘETÍ A ČTVRTÁ ČÁST KALENDÁŘE ================================================================================ Přírodu určitého území musíme chápat jako součást planety na které žijeme, planetu Zemi jako součást naší galaxie a tu následně jako součást vesmíru. Jakékoli negativní změny životního prostředí, ať již způsobené přírodními procesy nebo člověkem, by se zákonitě dotkly i přírody Krkonoš, o níž pojednává tato encyklopedie. Třetí a čtvrtá část kalendáře přírody je proto pojata komplexněji, se zaměřením na historii vzniku kalendáře jako jednoho z nástrojů měření času, na různé druhy kalendářů používané ve světě, vazbu kalendáře na astronomii a vesmír. Protože je člověk součástí přírody, jako jeden z množiny živočišných druhů, jsou zde také zmíněny problémy současné civilizace. Ve čtvrté části kalendáře je poukázáno na dosud ne zcela objasněné události v historii lidstva, související s náboženstvím, starými legendami, se záznamy z kronik a archeologickými nálezy, které někteří badatelé považují za důkaz opakované návštěvy mimozemské civilizace na naší planetě. Jsou zde uvedeny nové, revoluční, dosud málo známé informace, poukazující na skutečnost, že již i současná církev ve Vatikánu existenci mimozemšťanů potvrdila jako samozřejmou. Stalo se tak na základě studia biblických textů, které na existenci mimozemšťanů odkazují.V této části kalendáře naleznete také informace o posledních vědeckých objevech, dokazujících existenci nesmrtelné duše člověka.
 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma