Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Fauna a flóra Krkonoš > Rostlinstvo rašelinišť horského (montánního) stupně

Rostlinstvo rašelinišť horského (montánního) stupně


    Centrální část Černohorského rašeliniště - největšího krkonošského rašeliniště
    výškového stupně smrčin. Foto: Jaroslav Veselý


Ve stupni horských smrčin se nacházejí jak tzv. rašeliniště přechodovákde rostlinný kryt tvoří přechod mezi společenstvy rašelinišť a slatinišť (viz Abecední rejstřík: Slatiniště), pro něž je typické výrazné kolísání spodní vody a kde dominuje ostřicovo-rašeliníková vegetace, tak vrchoviště - rašeliniště v užším slova smyslu, s nižšími nároky na živiny. Zdrojem vody jsou jak minerálně chudé dešťové a sněhové srážky, tak rovněž minerálně chudá puklinová či podpovrchová voda. Z rostlin jsou zde typické rašeliníky, suchopýr pochvatý, suchopýrek trsnatý, na sušších místech keříčková společenství vřesu, borůvky, vlochyně, brusinky, šichy aj., v subalpínských polohách Krkonoš borovice kleč. Jejich odumíráním vzniká humolit zvaný rašelina. Charakteristický je vyklenutý tvar vrchovišť.

Běžnými rostlinnými druhy přechodových rašelinišť jsou např. ostřice šedavá, ostřice ježatá, ostřice obecná, ostřice zobánkatá, suchopýr úzkolistý a přesličky, ale i violka bahenní, a zákonem chráněná rosnatka okrouhlolistá.

Polštáře mechu ploníku obecného zpomalují na mokřinách průtok vody. Na mokré louky a svahová prameniště (častěji však v subalpinských polohách) je vázán starček potoční a prudce jedovatá rostlina oměj šalamounek - endemit Českého masivu a také kropenáč vytrvalý.

Ve vlhčích smrčinách obklopujících rašeliniště a mokřiny roste plavuň pučivá. Na montánních i subalpinských rašeliništích Krkonoš rostou suchopýr pochvatý a klikva bahenní, nechybí zde nízké keříky brusnic: borůvky, vlochyně a brusinky.

(zdroj: Krkonošská rašeliniště, Správa KRNAP, 2006)

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma