Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Fauna a flóra Krkonoš > Památné stromy Krkonoš a Podkrkonoší

Památné stromy Krkonoš a Podkrkonoší

 
     Krása stromů v krajině (Zámecký park ve Vrchlabí, ilustrační foto Jaroslav Veselý)

Na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma roste celkem 26 stromů, které pro svoji velikost, stáří, zajímavý vzhled nebo kulturní význam byly vyhlášeny za památné a náleží jim patřičná úcta a hlavně ochrana podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Mezi tyto krkonošské památné stromy patří 10 lip, 6 dubů, 3 smrky, 2 jasany a po jednom jedinci od jilmu, hrušně, třešně, vrby a jedle. 


Správa KRNAP - PAMÁTNÉ STROMY NA ÚZEMÍ KRNAP A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA (Příručka obsahuje fotografie a popisy památných stromů)

 

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma