Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Fauna a flóra Krkonoš > Fauna Krkonoš - stručný přehled význačných živočišných druhů

Fauna Krkonoš - stručný přehled význačných živočišných druhů

Rychlost.cz - poptávka připojení


         Babočka paví oko na Pančavské louce      foto: (c) Jiří Veselý

Druhovou a prostorovou rozmanitost živočichů Krkonoš ovlivňuje především uspořádání zdejší krajiny do čtyř výrazných vegetačních stupňů s pestrou mozaikou vegetačního krytu. Vzhledem k významné biogeografické poloze Krkonoš, které jako jediné z okolních středohor výrazně vyčnívají nad horní hranici lesa, zde v minulosti došlo k opakovaným setkáním severských a alpských organismů. To přispělo k dnešnímu relativně bohatému složení fauny, do něhož však významně zasáhl i člověk.

Celkový počet krkonošských druhů živočichů: je evidováno nejméně 15000 druhů bezobratlých (celková inventura není dokončena, pouze u několika skupin existuje publikovaný přehled počtu druhů, např. u plžů 74, u střevlíků 123 a u pavouků 168), přes 320 druhů obratlovců, z čehož je 1 zástupce kruhoústých (mihule potoční), 2 původní druhy ryb, 6 druhů obojživelníků, 6 druhů plazů, 250 druhů hnízdících nebo protahujících ptáků a téměř 60 druhů savců.

Význačné druhy velkých savců: jelen evropský - více foto, v
iz také: Toulavá kamera České televize: Jeleni v Krkonoších. Dalšími savci jsou srnec obecný viz také naturphotogallery.cz, liška obecná - více foto, jezevec lesní - audio, zajíc polní - více foto - audio, prase divoké - více foto (V atlasu krkonošské fauny autorů Jana Vaňka, Jiřího Flouska a Jana Materny, vydaném Správou KRNAP v roce 2011, je uvedeno, že prase divoké je i v Krkonoších početně narůstajícím druhem, čítajícím zhruba 160 kusů. Prase divoké působí obrovské problémy např. obyvatelům Austrálie, ale nekontrolovaně se šíří i v evropských zemích, včetně ČR. Viz článek a video Divokých prasat je už půl milionu! Decimují úrodu (zdroj tn.cz).  

Víte, že paroží jelena může vážit i dvacet kilogramů a že ho příroda nevymyslela jako zbraň do soubojů, jak si mnozí z nás myslí? Už jste někdy viděli spodní řezáky, kterými jeleni dokáží loupat kůru ze stromů jako dlátem? Tohle všechno a ještě spoustu dalších zajímavostí se dozvíte při návštěvě obory v Horních Lysečinách (mapa), kam chodí přezimovat hlavně laně s kolouchy a společnost jim dělá pár mladých jelenů. Lesníci se tady i v dalších oborách o zvěř starají a vypouštějí je zpátky do přírody až na jaře. Přes zimu by totiž mimo jiné zvládli zničit kvůli nedostatku pastvy spoustu stromů a keřů.
Krkonošští lesníci, kteří se po většinu roku zabývají především hospodařením v lese, na podzim a hlavně v zimě přesměrovávají značnou část své pracovní aktivity k činnosti staré jako lidstvo samo – myslivosti. Podívejte se také na videa o životě jelenů: Titáni lesa I.Titáni lesa II.; viz také píseň Už troubějí na horách jeleni.

Význačné druhy drobných savců: norník rudý, myšice lesní a křovinná, plšík lískový, rejsek horský, obecný a malý, veverka obecná - audio, hraboš mokřadní a polní, rejsec vodní a černý.

Ptáci: viz Obrazový, multimediální atlas ptactva Krkonoš a také Vosecká bouda

Netopýři Krkonoš:
celkem je evidováno 19 druhů - vrápenec malý, netopýr vousatý, velký, Brandtův, brvitý, velkouchý, řasnatý, vodní, pobřežní, severníhvízdavý, stromový, rezavý, černý, ušatý, dlouhouchý, pestrý; audio

Obojživelníci a plazi: skokan hnědý - audio, ropucha obecná - audio, čolek horský, obecný a velký, mlok skvrnitý, ještěrka obecná a živorodá, užovka obojková a hladká, slepýš křehký, zmije obecná.

Původní ryby: pstruh obecný potoční, vranka obecná; viz také krkonošské rybářství;

Význačné druhy brouků: mandelinka havezová, potápník rýhovaný, tesařík pižmový, lýkožrout smrkový, střevlík zlatolesklý, lesní, kozlíček dvojtečnýklikoroh devětsilový.

Význačné druhy motýlů: martináč bukový a habrový, babočka kopřivová, paví oko, okáč rudopásný, ohniváček modrolemý, huňatec alpský a žlutopásný

Nejohroženější a nejvzácnější druhy živočichů: tetřev hlušec - audio, jeřábek lesní - audio, sokol stěhovavý - audio, pěvuška podhorní, kulík hnědý, slavík modráček tundrový - audio, ledňáček říční - audiovideo ČT.

Červený seznam krkonošské fauny: je dosud zpracován jen pro některé skupiny. Červený seznam z roku 1987 obsahuje 457 druhů bezobratlých, z nichž je 26 druhů nezvěstných nebo vyhynulých, 1 endemit, 7 kriticky ohrožených, 37 silně ohrožených, 127 zranitelných a 259 vzácných. Tentýž červený seznam obsahuje téměř 110 druhů obratlovců, z nichž je 8 druhů mezi vyhynulými, 9 kriticky ohrožených, 17 silně ohrožených, 40 druhů zranitelných a 35 vzácných.

Co ohrožuje krkonošskou faunu: velkoplošné odlesnění v minulosti a nahrazení listnatých a smíšených lesů jehličnatými při pozdějším zalesňování. Přímé i vedlejší dopady dlouhodobého vlivu průmyslových imisí, následných hmyzích kalamit a jejich chemická likvidace. Druhové a prostorové změny horských luk v důsledku nedostatečného nebo nevhodného hospodaření. Zvyšování kyselosti vodních toků Krkonoš (acidifikace) v důsledku imisí. Znečišťování vodních toků (eutrofizace) následkem nedostatečného čištění odpadních vod. Přímé a nepřímé dopady intenzivního turistického a rekreačního využití území.

Vyhynulé a dlouhodobě nezvěstné druhy: medvěd hnědý ( v roce 1726 byl uloven poslední medvěd na české straně Krkonoš, v roce 1736 na slezské straně hor), vlk vymizel v polovině 19. století, ale v roce 2012 byl v Krkonoších znovu pozorován; viz také Jediné, co lidi znají, je pohádka o Červené Karkulce, říká vlkolog, rys ostrovid vymizel začátkem 19. století, v současnosti se však pravděpodobně do Krkonoš vrátil, kočka divoká vymizela koncem 19. století, orel skalní přestal v Krkonoších hnízdit v roce 1864. Vyhubeným druhem byla i vydra říční, i ta se však v Krkonoších objevila znovu. K vyhynulým druhům patří motýli jasoň červenooký a dymnivkový a saranče vrzavá. Dlouhodobě nezvěstný je plž vrkoč severní nebo můra Xestia alpicola.

!! Březen 2013: Definitivní důkaz: V Krkonoších byl vyfocen rys. !!

Přemnožené druhy: lýkožrout smrkový - foto, hraboš mokřadní, jelen evropský.

Akce Formica: dlouhodobý projekt ochrany a rozšiřování mravenišť resp. mravenců formou mechanické ochrany jednotlivých mravenišť před poškozováním a umělým transferem částí mravenišť (tzv. výsadků) na jiná vhodná stanoviště. Významně posiluje přirozené regulační funkce lesních ekosystémů při přemnožení některých druhů hmyzu; viz také.
(zdroj: Encyclopedia Corcontica; Správa KRNAP;2003)

Atlasy:   Atlas krkonošské fauny;   Multimediální atlas ptactva Krkonoš;

V Krkonoších jsou doma;
V roce 2013 uplynulo 50 let od založení Krkonošského národního parku (17.5.1963). K této příležitosti připravila Správa KRNAP kampaň, kterou veřejnosti přibližuje některé vzácné druhy živočichů žijící v Krkonoších. Každý měsíc Správa KRNAP představila na svých webových stránkách jednoho více či méně známého živočicha.

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma