Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Krkonoše > Abecední rejstřík: místopis, lidé, zajímavosti > Emina skála - Glockenheim

Emina skála - Glockenheim

E
Emina skála - foto - mapa - fylitová skalní věžička, ležící západně od Přední Labské, slouží jako cvičný horolezecký terén (Vlastimil Pilous, časopis Krkonoše - Jizerské hory, 2/2013); viz také Emina skála kontra Bártlovka (Vlastimil Pilous, K+JH, 1/2014).
 
Endemické druhy - zvonek český, jeřáb krkonošský, bedrník obecný skalní, lomikámen pižmový čedičový, ostřice pozdní severní, chrastavec rolní krkonošský a více jak 20 druhů jestřábníků, např. jestřábník český, labský, trubkovitý, krkonošský, uralský, chlupáček červený a nící, kuřička krkonošská, pampeliška krkonošská.
 
Erben Karel Jaromír - rodák z Miletína u Hořic v Podkrkonoší (mapa), český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek, představitel literárního romantismu. K 200. výročí jeho narození (7.11.1811) připravil Český rozhlas rozhovor o Karlu Jaromírovu Erbenovi s PhDr. Kateřinou Pioreckou, Ph.D. z Ústavu pro českou literaturu AV ČR; ukázka z díla Kytice: HoloubekVodník; viz také prezentace  Karel Jaromír Erben na stránkách Jiráskovy knihovny Klučov.
 
F
Františkov - obec v údolí Františkovského potoka s rozptýlenou horskou zástavbou jižně od Rokytnice nad Jizerou.
 
Fuchs Erich - německý grafik, jehož soubor ocelorytin, leptů a perokreseb věrně zachycuje dobovou atmosféru života krkonošských horalů. Narodil se 14.2.1890 v Magdeburku. Od devatenácti let pravidelně navštěvoval Slezsko a Krkonoše a trávil zde hodně času. Byl natolik touto krajinou okouzlen, že téměř celé jeho životní umělecké dílo je jim věnováno. Zemřel v roce 1983. O životě a díle Ericha Fuchse píše Eva Rennerová v čísle 7/2010 časopisu Krkonoše - Jizerské hory, v článku Zaváté stopy. Další článek nazvaný Skláři v díle Ericha Fuchse vyšel v časopise Krkonoše - Jizerské hory, 10/2011.
 
G
GIS - geografický informační systém v Krkonoších - viz časopis Krkonoše - Jizerské hory, 5/2011, Krkonoše v GISviz také;
 
Glaciální relikty Krkonoš - jsou rostlinné a živočišné druhy z dob ledových. Z rostlin např. všivec krkonošský, ostružiník moruška, lomikámen sněžný, vrba laponská, zimozel severní, rašeliník Lindbergův. Z živočichů např. pavouk  plachetnatka Bolyphantes luteolus, slíďák ostnonohý a chladnomilný, vážky lesklice horská a šídlo horské, brouk kvapník bloudivý, střevlíček rezavý či kovařík horský, z obratlovců kulík hnědý, čečetka zimní či hraboš mokřadní.
 
Glockenheim - Blouznivci, mediáni, okultisti, spiritisti a jejich zázemí ve Svobodě nad Úpou (Antonín Tichý, časopis Krkonoše - Jizerské hory, 1/2013).

Graupar Jan Antonín - Velká kolorovaná Grauparova mapa panství Jilemnice–Branná z roku 1765, která zhruba do roku 1960 visela v jilemnickém zámku, je dobře známa regionálním historikům a historickým kartografům. Poprvé o ní v roce 1939 psal jilemnický městský tajemník a konzervátor Jindřich Ambrož. O čtvrtstoletí později ji z lesnického hlediska analyzoval Theodor Lokvenc. V téže době pořídil její kvalitní fotokopii jilemnický fotograf Zdenko Feyfar. Díky seriálu o krkonošských mapách se s ní mohli před několika lety seznámit také čtenáři tohoto časopisu; celý článek (Aleš Valenta, časopis Krkonoše - Jizerské hory, 5/2016); viz také Grauparova mapa velkostatku Jilemnice; Alpinská oblast Krkonoš v roce 1765 (Hodnocení Grauparovy mapy).
 
 

 

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma