Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Krkonoše > Abecední rejstřík: místopis, lidé, zajímavosti > Abecední rejstřík: Dálkový průzkum Krkonoš - Dvořák Jiří

Abecední rejstřík: Dálkový průzkum Krkonoš - Dvořák Jiří

 

Dálkový průzkum Krkonoš - dne 28. dubna 2011 se na akademické půdě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnilo průlomové setkání pracovníků Správy KRNAP se zástupci katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, studentů a firmy GISAT. Cílem setkání bylo v rámci evropského projektu GEONETCAB upřesnit možnosti využití metodiky dálkového průzkumu Země na území KRNAP; Zdroj: časopis Krkonoše - Jizerské hory, 6/2011.
 
Denudace Krkonoš - po zbytek prvohor, celé druhohory a část třetihor se v Krkonoších neodehrálo žádné další vrásnění. Jejich povrch podléhal v tehdejším vlhkém, tropickém a subtropickém podnebí denudaci (tj. zvětrávání, erozi a snižování). Krkonoše v té době dostaly podobu mírně zvlněného reliéfu, tzv. zarovnaného povrchu (etchplén).
 
Dinosauři v Krkonoších!? - Výlet za hranice Čech i času, s bonusem pro botaniky (Jiří Dvořák, časopis Krkonoše - Jizerské hory, 7/2013);
odkazy k článku: TriceratopsvideoTyranosaurusStegosaurusMamenchisaurusHnilák smrkový;
 
Dívčí a Mužské kameny - typické bochníkovité skály vystupující z hraničního hřbetu. Jde o žulové výchozy, tzv. "tory".
 
Dlouhý důl - pod jižním svahem Luční hory, protéká jím Dolský potok. Poblíž soutoku Pramenného potoka s Dolským potokem najdeme Červenkovu mohylu.
 
Dolina Lomniczky - divoká dolina podél bystřiny Lomniczky (vodopád a kaskády v délce 300 m), která pramení pod Sněžkou.
 
Dolní Branná (mapa) leží asi 4 km jižně od brány Krkonoš, města Vrchlabí. Nachází se v údolí potoka Sovinky. Obec vznikla asi v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1352. Od svých počátků měla zemědělský ráz. V současné době ji dobře znají mnozí milovníci výletů na běžkách. Stačí vystoupit z vlaku a můžete vyrazit. Cesta vás dovede k Vrchlabí a odsud pak můžete pokračovat různými směry. Video o Dolní Branné natočila také Toulavá kamera Čt.
 
Dolní Dvůr - mapa - obec na soutoku Kotelského a Klínového potoka. Dominantou je klasicistní kostel sv. Josefa (1803) s originální zvonkohrou. Zvonkohra byla vyrobena ve známé umělecké dílně paní Ditrichové v Brodku u Přerova a 7.5.1995 byla umístěna na roh zdejšího kostela. Zvonkohra hraje denně ve všední dny  v 10 a v 17 hodin, v sobotu a v neděli ještě i ve 12 hodin. Zaznívají vždy tři nebo čtyři krátké melodie a program se v průběhu roku pětkrát mění v závislosti na ročních  obdobích. Navíc je přidána speciální série pro období vánoc a Nového roku. (podle www.hory-krkonose.cz)
V obci a na okolních stráních můžeme vidět typické krkonošské chalupy. V Dolním Dvoře byla natočena část komedie století "S tebou mě baví svět". Chalupa Apalucha leží v zastrčeném koutě krkonošských hvozdů. Cesta v údolí Kotelského potoka nás dovede k sezónnímu informačnímu středisku Krnap v Rudolfově. Tam se mimo občerstvení či zakoupení suvenýru nebo mapy možná dozvíte něco o natáčení zmíněné komedie. - fotografie z natáčení filmu.
 
Dolní Štěpanice - pamětní deska Jana Buchara (1859 - 1932), který tu působil jako řídící učitel a nadšeně propagoval lyžování a turistiku v Krkonoších. Prosadil, aby se lyžování dostalo do tělesné výchovy ve školách již koncem minulého století.
 
Drahé kameny krkonošských potoků, hledání drahokamů v Krkonoších - těžba drahokamů zpravidla začínala nepříliš hlubokými průzkumnými vrty a šachtami v říčních údolích. Štěrk, písek a celý výkopek se pak prosívaly a vyplachovaly ve speciálních nádobách. Výsledkem byl koncentrát minerálů o velké specifické váze. Drahokamy se však vyskytují nejen mezi štěrky a písky říčních údolí, ale i v magmatických, metamorfovaných a sedimentárních kompaktních horninách; celý článek.
 
Důl Bílého Labe - údolí ledovcového původu podél severního svahu Kozích hřbetů. Vzhledem k nebezpečí lavin je v zimě cesta tímto údolím uzavřena.
 
Dvoračky - horská bouda ve skupině Dvorských bud (původně Rokytenské dvorské boudy, které vznikly již ve 2. polovině 17. stol.) na jižním svahu Lysé hory. Je tu křižovatka důležitých turistických cest.
 
Dvorský les - nejvyšší vrchol Rýchor (1033 m). Smíšený les pralesovitého charakteru, kde převažují staré buky. Stromy jsou často deformované působením povětrnostních podmínek a okusem zvěře. Dvorský les je svědectvím o tom, jak vypadal porost krkonošských lesů před tím, nežli do něj zasáhl člověk.
 
Dvořák Jiří - narodil se v roce 1963 v Jilemnici, kde s rodinou žije dodnes. V roce 1981 maturoval na gymnáziu ve Vrchlabí. Od téhož roku pracuje na Správě Krkonošského národního parku (při zaměstnání absolvoval pomaturitní studium), nejprve jako odborný pracovník přírodovědeckého oddělení Krkonošského muzea, od roku 1995 až do současnosti jako píšící redaktor měsíčníku Krkonoše - Jizerské hory. Téměř 25 let je členem České botanické společnosti (VČ pobočky), věnuje se floristice a fotodokumentaci taxonů a biotopů v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší. Snaží se udržet rozhled i v jiných přírodovědných oborech, včetně přírody neživé. Další zájmovou oblastí je fotografie - autor se věnuje převážně fotografování přírody a krajiny, a to jak ve formě výtvarné (výstavy, kalendáře), tak dokumentační. Je spoluautorem obrazové i textové podoby řady knižních publikací, např. spolupráce na edici Chráněná území ČR. Jako polonista (odborné překlady) se snaží napomáhat užším česko-polským kontaktům v regionu. 
 
 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma